Een 24u-staking voor een evenwichtig en eerlijk IPA

We willen een interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2021 en 2022. Dit akkoord moet de vier miljoen werknemers ten goede komen.

Jammer genoeg wijzen de werkgevers elke mogelijkheid af om loonsverhogingen van meer dan 0,4% toe te laten. Zo wordt een constructieve dialoog onmogelijk.

De werkgevers verschuilen zich achter de coronacrisis, wanneer ze zeggen dat de ondernemingen geen liquide middelen meer hebben. Veel ondernemingen en hun werknemers hebben het inderdaad moeilijk. Bepaalde  sectoren doen het echter zeer goed. Een aantal ondernemingen keerden in volle coronacrisis riante dividenden uit. De komende periode wordt er één van economische heropleving. Niet alle ondernemingen kampen dus met dezelfde problemen.

Daarom vragen we echte onderhandelingen en loonsverhogingen.  

Na  de actie- en sensibiliseringsdagen van 12 en 25 februari worden de komende weken één miljoen exemplaren van ‘De Loonkrant’ verdeeld. Hierin worden alle dimensies van het loonbegrip uiteengezet: bruto, netto, de index, de rol van het sociaal overleg, het belang van het IPA, enzovoort.

De Algemene Centrale - ABVV roept op een 24u-staking op 29 maart. Deze elementen zijn voor de werknemers prioritair :

  • een indicatieve marge voor de loonsverhoging,
  • een aanzienlijke verhoging van het minimumloon en van de lage lonen,
  • akkoorden om de loopbaan- en landingsbaanregelingen te verbeteren,
  • de wijziging van de onrechtvaardige loonnormwet van 2017.