Coronavirus: De Croo heeft werkgevers op het matje geroepen… maar buigen zij?

Opdat de werkgevers zouden stoppen met hun laxe houding ten opzichte van het telewerk, heeft eerste minister Alexander De Croo hen onlangs op het matje geroepen. Deze oproep, die aan wanhoop doet denken, kwam er na de bekendmaking van zorgwekkende cijfers die onze bedrijven aanstippen als de voornaamste cluster (besmettingshaard). Maandenlang heeft ook jouw vakbond de regering aangemaand om rekening te houden met de werkplaats als doorslaggevende factor in de analyse van de verspreiding van het coronavirus. Het staat er nu zwart op wit : de bedrijvencluster is de meest voorname plaats waar besmettingen plaatsvinden. 40% van de besmettingen vindt haar oorsprong op en rond het werk! … Een ontwikkeling in stijgende lijn.

Nochtans, de werkgevers hebben een heel rits aan maatregelen moeten nemen om het risico op besmettingen in hun bedrijven tot het minimum te beperken. Preventiemaatregelen moeten te allen tijde toegepast worden, en dan in hoofdzaak afstand houden. Deze maatregelen werden vastgelegd in de Generiek gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Een gids die de verplichtingen van de werkgever haarfijn uitlegt, en het de syndicale vertegenwoordigers toelaat om een duidelijk zicht te krijgen op de beschermingsmaatregelen die zij en de werknemers genieten. Met de recente cijfers over het aantal besmettingen op of rond de werkplek in het achterhoofd, kan je je afvragen of deze maatregelen wel genomen worden… of voldoende zijn. 

Zo is de tracingprocedure in het geval van een cluster in de bedrijven, zoals geformuleerd in de generieke gids, slechts een aanbeveling. De werkgever heeft geen enkele verplichting om de arbeidsgeneesheer te betrekken bij de opsporing van contacten die een verhoogd risico op besmetting lopen. Een ander frequent probleem die de huidige situatie kan helpen verklaren is het feit dat bepaalde arbeidsgeneesheren geen ziektes aangeven die hun oorsprong op het werk vinden.

Hoe dan ook, de sancties voor het niet naleven van de maatregelen tegen COVID-19 jagen maar weinig grote ondernemingen echt schrik aan. De bedragen zijn niet onoverkomelijk voor ondernemingen op dit niveau, en dus weinig overtuigend. En de overheid lijkt niet te weten hoe zij met deze situatie moet omgaan.

Een gebrek aan inspecteurs om van te huilen

Om erop te kunnen toezien dat de maatregelen voldoende nageleefd worden op en rond de werkplek, is het noodzakelijk voldoende inspecteurs in te zetten. Maar zij lijken evenmin opgewassen tegen de situatie, gezien het gebrek aan middelen te hunner beschikking. Sinds 17 december 2020 hebben 13.000 controles plaatsgevonden binnen de bedrijven, een vijfde daarvan leverde de vaststelling van inbreuken op. Tot op vandaag blijft de inspectie regelmatig inbreuken op de regels vaststellen, ruim een jaar na de uitbraak van het coronavirus in ons land! 

Weinig respect voor het telewerk

Indien één maatregel een doorn in het oog is van tal van werkgevers, dan is het wel de verplichting tot telewerken. Nochtans werd de regel nooit echt veranderd: “het telewerk is verplicht voor alle werknemers die er gebruik van kunnen maken!” Veel bedrijven blijven er Oost-Indisch doof voor. Ze vinden altijd wel een reden om hun werknemers terug naar het kantoor te roepen, of ze verhinderen hen ervan zelfstandig thuis te werken door niet de nodige middelen te voorzien. Erger nog, de werkgevers hebben het lef een versoepeling te eisen van de regering aangezien ze de maatregelen niet wensen na te leven zoals het hoort. Zo vragen ze dat de werknemer een dag per week terug zou mogen keren. Dat allemaal in naam van het psychisch welzijn van de telewerknemer. Ook met deze houding weet de inspectie soms moeilijk om te gaan.

Wij roepen de werkgevers op om het nodige te doen om de gezondheid van de werknemers maximaal te bescherming op de werkplaats, en dit door de geldende maatregelen te respecteren.

Wij roepen de syndicale vertegenwoordigers op om waakzaam te blijven voor de maatregelen die van toepassing zijn op hun bedrijven. Indien ze onvoldoende blijken, trek dan aan de mouw van de werkgever, of neem contact op met je secretaris.

Meer informatie over preventiemaatregelen tegen COVID-19 in de bedrijven