Actiedag van ABVV Bouw tegen sociale dumping

De actiedag tegen sociale dumping valt zoals steeds op 25 maart. Militanten van onder meer ABVV Bouw schoten vandaag in diverse regio's ten lande in actie om de ravage onder zowel gedetacheerde als Belgische werknemers aan de kaak te stellen. Zelfs al neemt sociale dumping verschillende vormen aan, er is steeds sprake van één doelstelling: de werkgever in staat stellen zich te verrijken op de rug van de werknemers door gedetacheerde werknemers op schandalige wijze uit te buiten.

Onze militanten hebben verschillende werven bezocht waar zij sociale inspecteurs uit karton gemaakt neerzetten met een duidelijke boodschap: Meer inspecteurs = minder sociale dumping. Het gaat om één van de prioritaire eisen van ABVV Bouw in de strijd tegen sociale dumping.

Om te strijden tegen de inbreuken op de regels, zijn echte sancties tegen overtreders nodig. Onze prioriteiten: een toename van het aantal inspecteurs, een betere opsporing en bestrijding van schijnzelfstandigheid, net als de toepassing van gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid. Ten slotte: we onderlijnen de nood aan een relanceplan die de voorkeur geeft aan lokale tewerkstelling, met name door sociale clausules in overheidsopdrachten.

Meer info vind je in het persbericht.