De berekening is simpel: meer inspecteurs = minder sociale dumping

Dit is de boodschap die ABVV Bouw geeft in het kader van de actieweek tegen sociale dumping. We herinneren onze beleidsmakers aan het belang van een wettelijk kader dat voldoende bescherming biedt en  de nodige middelen ter beschikking stelt. Gezien de coronacrisis, zullen kartonnen inspecteurs deze boodschap op de werven verspreiden: “De berekening is simpel: meer inspecteurs = minder sociale dumping”.

Onze stelling is duidelijk : enkel door de sociale inspectiediensten te versterken, zullen we een serieuze strijd kunnen voeren tegen de frauduleuze praktijken die onze sector teisteren. Sociale dumping bestrijden is onmogelijk zonder echte sancties tegen de overtreders.

In een sector zoals de bouw is de schade aanzienlijk, zowel voor de gedetacheerde als voor de Belgische werknemers. Ondanks het feit dat sociale dumping verschillende vormen kan aannemen, heeft het steeds één duidelijke doelstelling: de werkgever in staat stellen zich te verrijken op de rug van de gedetacheerde werknemers die op schandalige wijze uitgebuit worden (werkdagen van 12 uren, het inhouden van lonen, ellendige huisvesting, …). Deze praktijken zorgen voor oneerlijke concurrentie in ons land, waardoor werknemers moeilijk werk vinden en hun arbeidsvoorwaarden in gedrang komen. De Belgische sociale zekerheid is ook verliezende partij: zij heeft stijgende uitgaven en de inkomsten aan sociale bijdragen gaan naar het land van herkomst van de gedetacheerde werknemers.

Het ABVV is steeds voorstander geweest van het vrije verkeer van personen binnen een rechtvaardige arbeidsmarkt die de werknemers beschermt. Wij eisen een efficiënte regelgeving om de oneerlijke praktijken aan banden te leggen. In dat kader heeft de Europese Arbeidsautoriteit een rol te spelen in de coördinatie en uitwisseling van informatie onder de diverse inspectiediensten en via de verbindingsambtenaren.

Begin deze week heeft een online vergadering plaatsgevonden tussen een delegatie van het ABVV en het kabinet van Minister Dermagne. ABVV Bouw heeft er zijn prioriteiten uiteengezet: eerst en vooral een toename van het aantal inspecteurs, maar ook een betere opsporing en bestrijding van schijnzelfstandigheid en de toepassing van de gezamenlijke en de hoofdelijke aansprakelijkheid. Ten slotte benadrukten wij de nood aan een relanceplan dat de voorkeur geeft aan lokale werkgelegenheid, meer bepaald door het invoeren van sociale clausules bij overheidsopdrachten.