Helden blijven helden: protest wordt in de kiem gesmoord!

Op 8 september voerden ABVV Scheikunde en petroleum en ACVBIE in gemeenschappelijk vakbondsfront een symbolische actie aan de trappen van Kinepolis.  Onze boodschap aan de aanwezige werkgevers op het VOKA-feestje was duidelijk: “stop uw cinéma” en vergeet de werknemers niet want het zijn zij die de economie doen draaien ook in tijden van crisis.

Alle coronaregels werden gerespecteerd, de actie verliep vreedzaam en er was geen hinder op het openbaar domein.  Enkele maanden later vielen er alsnog gasboetes in de bus van twee vakbondssecretarissen omdat er geen toelating was van de burgemeester in Gent zoals beschreven in het politiereglement. Als syndicale organisaties werd er beslist om deze boetes niet te betalen. Als gevolg hiervan worden zowel het ABVV als ACV voor de politierechtbank gedaagd.

Protest wordt in de kiem gesmoord

De politiecodex wordt ten onrechte ingeroepen om een perfect legale en legitieme uitoefening van de collectieve actievrijheid van de vakbonden te viseren.  Het zijn trouwens niet alleen de vakbonden die boetes krijgen, ook de actievrijheid van andere organisaties wordt ingeperkt. Het aanvechten van de boetes doen we met andere woorden niet enkel voor onze syndicale vrijheden.  We willen het recht op actie voeren en vrije meningsuiting veilig stellen voor alle organisaties en burgers.  De hele GAS-wetgeving staat haaks op de grondrechten in ons land.

Nieuwe acties

Op 3 mei komt de zaak  een 1ste keer voor op de politierechtbank en we laten dit uiteraard niet zomaar voorbijgaan. We organiseren een actie voor de rechtbank om deze boete aan te klagen en het recht op actievoeren te vrijwaren.