eindelijk!

Minister van werk Dermagne heeft het volgende beslist:

“Dienstencheques: de werknemers hebben nu het recht om de situatie zelf in te schatten. Een werknemer die zich onveilig voelt, kan, na contact met de werkgever, het werk onderbreken zolang het probleem niet is opgelost. Als er niet snel actie wordt ondernomen om de situatie te verhelpen, moet de werknemer het werk niet hernemen. Met 100% behoud van hun salaris.”

“Werkgevers worden nu verplicht om per shift een chirurgisch wegwerpmasker te voorzien, en een extra masker als de shift langer duurt dan vier uur. De werknemers zullen ook voldoende desinfecterende gel krijgen. Het is gedaan met rekenen op goodwill. We moeten de werknemers beschermen.”

ABVV-dienstencheques vraagt al langer achter maatregelen in het voordeel van de dienstenchequemedewerkers. Onlangs hebben we nog actie ondernomen en , door middel van het Zwartboek, het leed van de huishoudhulpen aangekaart.

Hoewel we het jammer vinden dat de overheid zoveel tijd nodig heeft gehad en een bezoek van onze militanten bij de minister nodig is geweest om hen te laten inzien dat “in deze functie verschillende indicatoren van een verhoogd risico samenkomen: meerdere dagelijkse contacten, hoge duur en nabijheid van de contacten, een hoge fysieke werkbelasting, … ", zijn wij toch tevreden over de verplichtingen die aan de werkgevers worden opgelegd om een betere bescherming van de huishoudhulpen te waarborgen.

Hou de komende dagen onze pagina in het oog, we informeren jullie dan verder over de gevolgen van de beslissing van de regering.