Een blik achter de schermen van farmareus Pfizer

Dat het coronavaccin het meest in de mond genomen onderwerp is, hoeven we je niet te vertellen. Dagelijks bericht het nieuws erover. We weten hoe dit buiten de bedrijfsdeuren beleefd wordt, maar hoe ervaren de medewerkers dit intern? Deze, en andere vragen worden door Patrick, medewerker van Pfizer, beantwoord tijdens een kort interview. 

Wat is er binnen Pfizer veranderd sinds de komst van het coronavirus? 

Patrick: Werken in een farmaceutisch bedrijf als Pfizer brengt altijd hoge verwachtingen met zich mee. Zo zijn er bijvoorbeeld omkleedprocedures en werkmethodes die altijd strikt moeten gevolgd worden tijdens het productieproces. Sinds corona blijven deze regels gelden, maar moesten we enkele versnellingen hoger schakelen om de gevraagde volumes van het vaccin te kunnen leveren. 

Welk effect heeft dit op jou en je collega’s? 

Verschillende collega’s zijn naar de COVID-afdeling verplaatst, niet enkel voor de productie van het vaccin, maar ook om hun kennis aan nieuwe collega’s door te geven. Dit vraagt extra inspanning, gezien een volledige training tussen de 6 en 12 maand duurt. Daarbij wordt er op de COVID-afdeling 7/7, 24/24 gewerkt. En dit sinds het begin van de pandemie. 

Wat met de vermoeidheid van de teams? 

Wij draaien al meer dan een jaar extra shiften. Collega’s die in de week tewerkgesteld zijn, doen extra weekendshiften, weekendmedewerkers komen in de week extra dagen doen en collega’s die in de nacht tewerkgesteld zijn doen ook extra shiften. Bij afwezigheid van een collega moeten ook deze uren opgevangen worden, wat in nog meer extra uren resulteert. Daarbij blijven we zelfs op feestdagen produceren. 

Hoe reageert het management hierop? 

Iedereen praat over de langdurigheid van de leveringen en het vaccinatieproces, en dat begrijpt het management maar al te goed. Ze doet er alles aan om het vaccin te kunnen maken en leveren. Het is echter ook belangrijk om te weten welke inspanningen vele collega’s al meer dan een jaar moeten leveren. Velen zitten letterlijk en figuurlijk op hun tandvlees. 

Wat met de 0,4% loonmarge? 

Iedereen weet het belang van het vaccin. Alle collega’s functioneren in zeer uitzonderlijke omstandigheden. Dit kan niet blijven duren. De collega’s verwachten natuurlijk dat er vrij kan onderhandeld worden, want deze inspanningen moeten meer dan 0,4% opbrengen.