Congres IndustriAll Europe: Europa doen herleven, voor iedereen

‘Wij syndicalisten moeten deze crisis aangrijpen om de verschillen glad te strijken en de condities van de meest precaire jobs te verbeteren’. Zo opende Michael Vasiliadis voorzitter van IndustriAll Global het congres van IndustriAll Europe, de federatie van Europese vakbonden actief in de industrie. In alle Europese landen hebben de mensen geleden onder het coronavirus. Meer en meer werknemers vragen zich af wat voor hen eigenlijk de meerwaarde van Europa is. En ook de Brexit zorgt voor veel onrust. De werknemers vrezen voor hun jobs en de jongeren stellen zich vragen over hun toekomst.  

Ondanks die sombere context lanceert IndustriAll Europe een strijdvaardige boodschap: Deze crisis moet de gelegenheid zijn om Europa juist te versterken daar waar dat het meest nodig is. En de uitdagingen zijn er: de herindustrialisering van Europa, het minimumloon, de energietransitie, … 

De uitdagingen 

De Algemene Centrale – ABVV neemt actief deel aan het congres, sterk bewust van de inzet en de uitdagingen die Europa vormt voor de Belgische en Europese werknemers. IndustriAll wil met zijn leden gemeenschappelijke standpunten bepalen om zo efficiënte strategieën te ontwikkelen om de economische, sociale en culturele belangen van de werknemers in de industrie te verdedigen.  

Het belang van de herindustrialisering werd duidelijk tijdens de coronacrisis: die legde immers pijnlijk de lacunes in de toeleveringsketens bloot. De grote industrieën dachten lang dat delokalisatie enkel winst zou opleveren, zonder stil te staan bij de afhankelijkheid die daardoor gecreëerd wordt. We moeten op zijn minst lessen trekken uit de dramatische gebeurtenissen van het voorbije jaar en herinvesteren in onze Europese industrieën.  

Ook de klimaatopwarming vormt een essentiële uitdaging voor de industrie. Het doel van de vakbondsorganisaties is een eerlijke energietransitie. Dit betekent een geleidelijke en gecontroleerde vervanging van ons energiemodel naar een ander, gebaseerd op een mix van oplossingen. Om rechtvaardig te zijn mag deze transitie de belangen van de werknemers, de consumenten, en de lokale en regionale economieën, niet schaden. 

Het minimumloon is een andere belangrijke uitdaging. In België is het ABVV uitermate actief rond de verhoging van het minimumloon voor zijn werknemers. Maar die strijd moet samengaan met een strijd op Europees niveau, als we willen vermijden dat werknemers in Europa concurrenten worden. Daarom worden samenwerkingen opgezet met onze collega-vakbonden, FNV in Nederland en CGT in Frankrijk.  

Europese ondernemingsraden 

Het congres van IndustriAll Europe biedt ons ook de gelegenheid om het harde werk dat onze delegees in de Europese ondernemingsraden (EOR) leveren, te onderstrepen. Het is dankzij hen dat Europese werknemers van eenzelfde bedrijf vertegenwoordigd zijn. Dat ze geïnformeerd en geconsulteerd worden over de evolutie van de activiteiten in het bedrijf en over elke belangrijke beslissing die een invloed kan hebben op hun jobs of hun werkomstandigheden. Deze delegees spelen een essentiële rol.