De ergste vorm van sociale dumping bij ECHO Houthalen

De directie van ECHO in Houthalen, producent van bouwwelfsels, kondigde eind vorig jaar een herstructurering aan. Reden? De markt van welfsels zou in elkaar gezakt zijn. Saneren was dus een must, zodat het bedrijf terug rendabel zou worden. Werkkrachten uit Polen werden echter enkele weken nadien in onderaanneming in dienst genomen, wegens ‘onvoorziene omstandigheden’. Een tweede slag in het gezicht van de werknemers, gezien er na de overname in 2013 reeds 130 werknemers werden afgedankt.  
15 onderhandelingsrondes

De vakbonden en de directie gingen aan tafel om een sociaal plan te onderhandelen. Onderhandeld werd er zeker, en wel zwaar onderhandeld: de vakbonden wilden de ontslagen tot een absoluut minimum brengen en sociale begeleidingsmaatregelen voor de getroffen werknemers. De directie wilde op haar beurt een nieuwe arbeidsorganisatie na de herstructurering.

15 onderhandelingsrondes en evenveel infosessies aan het personeel later: het sociaal plan wordt door de arbeiders met 57% goedgekeurd en uiteindelijk ondertekend op 4 maart 2021.

Gezocht: onmiddellijk inzetbare arbeiders

De inkt van de handtekening was nog niet helemaal droog, of de directie kwam met een nieuwe boodschap. Wegens ‘onvoorziene omstandigheden’ was er nood aan meer arbeiders. Arbeiders die onmiddellijk inzetbaar waren. Voor de directie moesten dit onderaannemers (10 werkkrachten uit Polen) zijn. “Ik heb de directie op het sociaal plan gewezen. Daarin is afgesproken dat, indien er terug aanwervingen dienen te gebeuren, de mensen die werden ontslagen eerst dienden gecontacteerd te worden. Net om deze malafide praktijken te vermijden. Bijkomstig zullen we als ABVV het NOOIT goedkeuren dat vaste contracten worden vervangen door onderaannemers. Het is een pure schande dat de directie hier nog maar aan durft te denken,” stelt Yannick Urbain, secretaris De Algemene Centrale – ABVV Limburg.

Sociale dumping van de ergste soort

Na deze opmerking, besloot de directie om slechts 2 (van de 25!) afgedankte arbeiders terug in dienst te nemen. Tijdelijk. Maar er werken ondertussen wel zo’n 10 werknemers uit Polen in het bedrijf, en dat zeker tot aan het bouwverlof. Nadien evalueert de directie of ze nog nodig zijn. 

“Dit is sociale dumping van de ergste soort: een herstructurering aankondigen, de werknemers maanden in onzekerheid laten, een nieuwe arbeidsorganisatie invoeren waarbij de werkdruk enorm toeneemt, vaste contracten en collega’s afdanken om deze na een maand te vervangen door onderaannemers uit Polen. En dat omdat deze ‘onmiddellijk’ inzetbaar zouden zijn. Ik vind het dan ook straf dat ‘eigen’ afgedankte arbeiders niet meer inzetbaar zouden zijn na enkele weken van afwezigheid. Van opleiding is er dan ook geen sprake meer,” aldus Yannick.

Relance post-corona

Het wordt hoog tijd dat de politiek tussenkomt. Ze moet maatregelen nemen, zodat de werkgevers dezelfde bijdragen betalen en vervolgens dezelfde lonen voorzien voor elke werknemer, ongeacht of die uit het buitenland of België komt. We staan aan de vooravond van een relance van onze economie. Eens de coronacrisis voorbij is, moet de begrotingsput gedicht worden. Het is wraakroepend dat de staat (de belastingbetaler) de werkloosheidsvergoeding van de ex-ECHO werknemers moet betalen, en deze nu vervangen worden door buitenlandse werkkrachten via onderaanneming. Wij aanvaarden dit niet meer en het is net door zulke praktijken dat de mensen zich afkeren van de politiek.