Qatar 2022: ABVV Bouw aan tafel met KBVB over arbeidsrechten bouwarbeiders

Maandag vond op het hoofdkantoor van de Belgische voetbalbond (KBVB) een overleg plaats met een delegatie van ABVV Bouw en ACV BIE. Aanleiding was het overlijden van duizenden arbeiders bij de bouw van de zeven stadions en andere infrastructuur voor de FIFA Wereldbeker 2022 in Qatar. Vele anderen raakten zwaar gewond. De vakbonden roepen de KBVB, de FIFA en de Qatarese autoriteiten op om de arbeidsomstandigheden van de arbeiders in de Golfregio grondig te verbeteren. 

Om het gebrek aan transparantie, objectiviteit en onafhankelijkheid van de informatie in dit dossier tegen te gaan, werd beslist om een platform op te richten met de voetbalbond, de vakbonden en ngo’s als Amnesty International en Human Rights Watch. ‘De KBVB zal ons dankzij dat platform regelmatig informeren over de evolutie van de arbeidsomstandigheden van de gastarbeiders in Qatar’, aldus de delegatie. 

De vakbonden volgen de situatie in Qatar al sinds 2010 op. Zij roepen de Belgische voetbalbond op zijn verantwoordelijkheid te nemen en een voorbeeldfunctie te vervullen. Er werden al verschillende campagnes gevoerd om de verschrikkelijke werk- en leefomstandigheden van de (voornamelijk) gastarbeiders aan te klagen. Sindsdien werden een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd, zoals de afschaffing van het slavernijsysteem en de invoering van een minimumloon. Maar er moet nog enorm veel gebeuren op vlak van mensenrechten, veiligheid en welzijn. De vakbonden herhalen dat de verbeteringen duurzaam moeten zijn, dus ook voor na het wereldkampioenschap van 2022, en transversaal moeten worden toegepast op alle betrokken sectoren en personen.

Een arbeiderscentrum

Daarbij is het essentieel dat er een arbeiderscentrum wordt opgericht, beheerd door de arbeiders zelf, dat zorgt voor de ontwikkeling van de capaciteiten van verkozen vertegenwoordigers. Dit in samenwerking met de BWI (Building & Woodworkers International) en andere internationale vakbonden. Dit centrum kan ook suggesties doen voor een betere handhaving van de wetten in Qatar. 

Wat in Qatar gebeurd is, mag niet meer voorvallen, aldus ABVV Bouw. En daar heeft de FIFA een essentiële rol in te spelen. Het is dan ook essentieel dat al deze eisen en verworvenheden ook behouden blijven na de wereldbeker van 2022.