Jongeren staan op om sterkere vakbonden op te bouwen

“Geen toekomst zonder de jongeren.” Dit was de boodschap van de deelnemers aan het UNI Youth World Online Forum dat op 3 en 4 juni op virtuele wijze plaatsvond. Zo’n 600 jonge syndicalisten, uit de hele wereld, actief in de dienstensector, kwamen samen om hun ervaringen te delen en om aan de toekomst te bouwen. We zijn vaak geneigd te vergeten dat de toekomst in hun handen ligt. En naar aanleiding van hun betrokkenheid tijdens dit forum, willen zij meer dan ooit hun verantwoordelijkheid nemen en zich engageren.

Oeganda, Japan, Australië, Argentinië, Portugal, Noorwegen, VS,… jongeren uit de hele wereld waren aanwezig op dit UNI Youth World Online Forum. Ook België was goed vertegenwoordigd: tien jonge vakbondsleden van de Algemene Centrale – ABVV namen er deel. Na meer dan een jaar van gezondheidscrisis zijn vooral de jongeren getroffen, en de strijd tegen de pandemie verschilt sterk van land tot land. De congresgangers hebben een plan opgesteld om de huidige crisis te boven te komen. Ayoub (33) en Ken (25) laten ons hieronder weten hoe zij dit beleefd hebben.

Wat onthoud je van deze virtuele ontmoeting?

Ayoub: Het was heel interessant om de getuigenissen, realiteiten en de strijden van iedereen te horen. De conflicten zijn soms erg hevig en in vele landen boeken de vakbonden, ondanks de mobilisatie, geen vooruitgang. De werkgever is er koning, de wet staat aan zijn kant. Het is echt gek. We hebben het goed in België; er wordt naar de vakbond geluisterd en die slaagt erin om dingen te veranderen, ook al is het soms nodig om actie tot actie over te gaan.

Ken: Het was verrassend om horen dat bepaalde jongeren, die lang hebben gestudeerd, niet aan de bak geraken met hun diploma(‘s). Dit omdat de werkgever hen niet naar hun diploma wil betalen, gezien ze niet over de nodige ervaring beschikken. Daardoor zijn ze vaak genoodzaakt om eender welke job aan te nemen om toch maar een loon te hebben. 

Wat betekent ‘Youth STAND UP’ voor jou?

Ken: De jeugd moet laten zien wat ze kan, ze mag de moed niet laten zakken! Ze moet tonen dat ze er ook is, dat ze goede ideeën heeft en dat zij wil werken. De jeugd moet de kans krijgen om bijvoorbeeld ervaring te kweken, want zij is uiteindelijk de toekomst.  

Ayoub: Jongeren worden op de arbeidsmarkt gediscrimineerd. En we merken dat dit over de hele wereld het geval is. We hebben genoeg competenties, maar er wordt met de vinger gewezen omdat we geen ervaring hebben… en dus worden we niet aangenomen. Jongeren moeten hand in hand strijden om respect te krijgen!

Wat kunnen jongeren bijbrengen aan de vakbeweging? 

Ken: Een frisse kijk. Jongeren zullen andere ideeën hebben dan zij die al lang in de vakbeweging zitten. Door de ideeën/voorstellen van de jongeren te combineren met de bestaande ideeën, kunnen we al een grote stap vooruit gaan. Samen, ervaren en jong, kunnen we grootse dingen doen.  

Ayoub: Jonge mensen spreken niet dezelfde taal. We moeten ervoor zorgen dat zaken op een andere manier worden bekeken. Stoppen met de oude recepten. Onze behoeften zijn anders dan 15 jaar geleden. De kosten van levensonderhoud zijn nu veel hoger dan toen wanneer de vakbondsleden onze leeftijd hadden. Ze moeten naar onze standpunten luisteren en ze verdedigen. Om de stem van de jongeren te laten horen, moeten wij dus ook delegee worden.

Is de Europese, mondiale, vakbeweging nuttig volgens jou? 

Ken: Zeker. Mensen uit verschillende landen kunnen op deze manier hun verhaal doen, hun standpunten onder woorden brengen en tips geven aan andere landen. Door veel onderling te communiceren en informatie uit te wisselen, kunnen we samenwerken en tot oplossingen komen. Internationale solidariteit is een belangrijk aspect van de vakbond.

Ayoub: De droom zou zijn dat we allemaal met één stem zouden spreken. In België slagen vakbonden dat te doen voor bepaalde kwesties. We zijn een sterk gesyndicaliseerd land. Ik zou willen dat we in alle landen dezelfde kracht hebben, zodat we overal in Europa -en waarom wereldwijd- dingen kunnen veranderen.