Sectorale cao tijdskrediet verlengd tot en met 31 oktober 2021

De sectorale cao tijdskrediet in de scheikunde liep af op 30 juni 2021. Wij hebben onlangs de verlenging van deze cao verkregen tot 31 oktober 2021.

Waarover gaat deze cao?

Je hebt recht, onder bepaalde voorwaarden, op een voltijdse en/of halftijdse onderbreking voor de volgende motieven van tijdskrediet:

  • zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar;
  • palliatieve zorgen;
  • Zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid;
  • Een erkende opleiding volgen.

De maximumduur voor het motief zorg is 51 maanden en voor het motief ‘erkende opleiding’ is de maximale duur 36 maanden. Beide motieven kunnen niet gecumuleerd worden, er is met andere woorden geen recht op 51 + 36 maanden.

Ten slotte wordt er in de cao ook een specifieke landingsbaan voorzien op 50 jaar voor werknemers die hun voltijdse betrekking wensen te verminderen met een dag of twee halve dagen per week en al minstens 28 jaar loopbaan achter de rug hebben. Opgelet: in dit systeem wordt er geen aanvullende vergoeding betaald door de RVA en is er geen gelijkstelling voor het pensioen.

Voor meer informatie en  toegangsvoorwaarden over het tijdskrediet met motief en de landingsbaan op 50 jaar, aarzel niet om je afgevaardigde of je plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde te raadplegen. Indien je geen contactgegevens hebt van jouw plaatselijk kantoor, mail naar info@abvvscheikunde.be en wij bezorgen jou zo snel mogelijk de correcte gegevens.

Afhankelijk van de evolutie van de interprofessionele en sectorale actualiteit, zullen we ook onderhandelen over de verlenging van deze rechten voor de werknemers voor de periode na 31 oktober 2021.