Tijdelijke werkloosheid in de scheikunde - aanvullende vergoeding covid-19 verlengd tot 30 september 2021!

In ons artikel van 16 april 2020 meldden we dat er dankzij de vakbonden met de werkgeversfederatie verschillende discriminaties geschrapt werden in verband met het toekennen van de aanvullende sectorale vergoeding van € 11 per dag als je tijdelijk werkloos zou worden.

Deze verbeteringen gingen in vanaf 13 maart 2020 en liepen af op 30 juni 2021. Nu is er tussen de sociale gesprekspartners een vijfde verlenging afgesproken en dit tot en met 30 september 2021.

Over welke afspraken gaat het?

  • € 11 per dag in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen EN overmacht voor  de arbeiders EN voor de bedienden.
  • Alle dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.
  • De anciënniteitsvoorwaarde van 6 maanden, om de aanvullende vergoeding te ontvangen, werd geschrapt.
  • Maximum aantal betalingsdagen geschrapt (voorheen was er een betaling voor maximum 60 dagen).
  • Werknemers in quarantaine die tijdelijk werkloos zijn omdat ze niet kunnen telewerken, hebben ook recht op de aanvullende vergoeding van 11 euro per dag.

Ten slotte werd de gelijkstelling van alle dagen tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus voor de berekening van de eindejaarspremie voor de handelsvertegenwoordigers in de scheikunde verlengd tot en met 30 september 2021. Zie ook ons artikel van 11 februari 2021.

Opgelet: dit zijn de bedragen en minimumregels voor de sector. Misschien zijn er binnen je bedrijf betere voorwaarden afgesproken. Aarzel niet om je afgevaardigde of je plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde te raadplegen.