Nieuw in het bedrijf? Je hebt dezelfde rechten als andere werknemers!

Of je nu nieuw bent in het bedrijf, uitzendkracht of jobstudent, weet dat je dezelfde rechten als de andere werknemers hebt. Maar al te vaak zijn nieuwkomers niet op de hoogte van hun rechten op het gebied van loon en veiligheid op het werk.

De statistieken tonen immers aan dat nieuwkomers of tijdelijke werknemers vaker dan andere werknemerscategorieën het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval.

Als delegee speel je een essentiële rol bij het verwelkomen van nieuwe werknemers: je informeert hen over hun rechten, de gebruiken en praktijken in het bedrijf en gaat na of hun contract correct is. Ga ook na of zij over alle documenten en middelen (werkkledij, bescherming,…) waar zij, net als de andere werknemers, recht op hebben, beschikken. En waarom geen peter-metersysteem op poten zetten.
 

Dezelfde rechten als de andere werknemers

ABVV Jongeren verstrekt jobstudenten en afgevaardigden enkele interessante brochures om ervoor te zorgen dat hun werkgelegenheid wordt gerespecteerd en dat zij in veilige omstandigheden werken. Er wordt een belangrijke regel benadrukt: jobstudenten zijn net zoals andere werknemers en hebben dus ook dezelfde rechten.

Belangrijk: bij het onthaal van jobstudenten mag je het belang van een vakbond -voor de verdediging van de rechten van de werknemers- niet vergeten! Jobstudenten verdienen net als alle andere werknemers onze volledige aandacht. Het is eveneens interessant te benadrukken dat voor hen het lidmaatschap tot ABVV Jongeren gratis is.

Lees brochures hier.