Respect voor de werknemers in de petroleum

Onaanvaardbare houding van de Belgische Petroleum Federatie.

De militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn van oordeel dat de antwoorden van de werkgevers op hun vragen inzake koopkracht en arbeidsvoorwaarden niet door de beugel kunnen. Vooral de weigering om geen loonsverhoging toe te kennen vanaf 1 januari 2021 is een breekpunt en ongezien in de sector. Ook het antwoord van de werkgevers over een beter en permanent medisch toezicht blijft absoluut onvoldoende. Gelet op het afspringen van de sectorale onderhandelingen worden vanaf vandaag personeelsvergaderingen georganiseerd in de ondernemingen van de sector. Deze vergaderingen kunnen leiden tot werkonderbrekingen. Er wordt tevens een stakingsaanzegging overgemaakt aan alle plaatselijke directies en aan de werkgeversfederatie. Als de werknemers in de petroleumsector niet worden gerespecteerd, zullen ze actie ondernemen vanaf 10 november 2021.

De voornemens van de werkgevers worden door de werknemersvertegenwoordigers als onaanvaardbaar beschouwd. “Ze willen geen loonsverhoging  toekennen voor 2021. Wie wordt hier in de maling genomen? De werknemers van de sector zijn tijdens alle lockdownperiodes blijven werken. En… krijgen te horen dat hun inspanningen van het afgelopen jaar niet worden beloond?”. Een dergelijke instelling vanwege de werkgeversfederatie gooit olie op het vuur, en dat is een slechte combinatie in deze sector.

De crisis of de nieuwe uitdagingen van de sector zijn argumenten die hier geen steek houden. De sector is tijdens de lockdownperiodes volledig operationeel gebleven, en dit dankzij de inzet van de werknemers. Winsten en dividenden ­­­­­­zijn er in overvloed. De lonen van de werknemers vormen trouwens een klein deel van de productiekosten in de sector.

Naast koopkracht willen de werknemersvertegenwoordigers ook vooruitgang boeken inzake welzijn op het werk. “Vele collega's hebben te maken met ploegen- en nachtarbeid. Voor anderen zijn stress en een verhoogde werkdruk een dagelijkse realiteit. Het zware werk is eveneens een realiteit in deze sector. En de verlenging van de loopbanen brengt ook geen zoden aan de dijk! We moeten ons werk werkbaarder maken.” De werknemers maken zich zorgen over hun gezondheid. ”Waarom zou het medisch toezicht worden stopgezet na de loopbaan als collega's worden blootgesteld en ziektes pas later uitbreken?”

Tot dusver werden de meeste werknemerseisen door de werkgeversvertegenwoordigers afgewezen. “Als zij bij hun standpunt blijven, zullen we overgaan tot actie. We starten vandaag met personeelsvergaderingen die kunnen uitmonden in werkonderbrekingen. 

Vandaag werd een stakingsaanzegging ingediend die ingaat vanaf 10 november 2021.”