Een barst in het glas?

Op dinsdag 26 oktober vond de 3de onderhandelingsronde in de glassector plaats. We vroegen de werkgevers om duidelijke antwoorden waaruit blijkt dat ze bereid zijn om te onderhandelen over een sectoraal akkoord, meer bepaald de volgende punten:

 Vrije onderhandelingen in de hele sector.

  • Koopkrachtverhoging voor alle werknemers in de sector:
    • Een coronapremie voor alle werknemers.
    • Een loonsverhoging.
  • Verlenging (en verbetering) van de verschillende SWT-stelsels, landingsbanen en tijdskrediet.
  • Maatregelen rond werkbaar werk en individuele vorming in de sector.

Hier botsten wij op een njet van de werkgevers. Zij willen een strikt gesloten akkoord én meer flexibiliteit!

Gezien het gebrek aan respect voor de werknemers hebben de vakbonden vandaag een stakingsaanzegging ingediend. Deze aanzegging gaat vanaf vandaag voor onbepaalde duur in. Dit betekent dat alle syndicale acties vanaf 3 november gedekt zijn. Indien tegen die tijd geen aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zal er op 10 november op nationaal niveau actie worden gevoerd.

Werknemers verdienen respect!