Olie op het vuur - 15/11 staking petroleum

15 november staking in de petroleumnijverheid

Ook een nieuwe poging tot het bereiken van een sectoraal akkoord is niet gelukt. 

De werkgevers blijven halsstarrig weigeren om aan de verzuchtingen van de werknemers tegemoet te komen. De reeds lopende stakingsaanzegging blijft lopen en de staking in de petroleumsector zal ingaan op 15 november.  

Op 2 november kwamen de sectorale onderhandelaars opnieuw samen op vraag van de werkgevers die beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken. Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht. De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren, dit terwijl de terugwerkende kracht in de petroleumsector een essentieel onderdeel is voor het bereiken van een sectoraal akkoord. Voor 2022 is slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4% bespreekbaar.  

De werknemers willen een degelijk sectoraal akkoord: “Het is voor onze sector onbegrijpelijk dat de loonsverhoging niet wordt toegepast vanaf 2021”. Werkzekerheid, eindeloopbaan en het welzijn van de werknemers zijn voor ons prioriteit: “De werknemers in de sector verdienen meer dan een schamele 0,4% in 2022. Tijdens de pandemie hebben de werknemers alles gegeven en nu is elke vraag te veel.” 
De stakingsoproep van 15 november in de sector blijft behouden. 

Download pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront.