Voor een rechtvaardige transitie !

De klimaatverandering is een feit. We moeten snel handelen als we willen vermijden dat de werknemers en de meest kwetsbaren in onze samenleving de grootste slachtoffers worden. Daarom steunt IndustriAll Europe -die de vakbonden uit de mijnbouw en energie groepeert- de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050.

Door de Europese Green Deal te steunen, hebben de Europese leiders zich verbonden tot een rechtvaardige transitie. Deze verbintenis moet dringend omgezet worden in concrete acties en plannen. We hebben een krachtdadig sociaal en industrieel beleid nodig als we de investeringskloof willen dichten om de ontwikkeling van de nodige technologieën en infrastructuur te versnellen, om het leadership van de Europese industrie in strategische technologieën en waardeketens te behouden, en om kwaliteitsjobs te creëren op ons continent.

De oproep van IndustriAll Europe

We hebben een sterk Europees kader nodig voor een rechtvaardige transitie voor alle betrokken industrieën en werknemers. Voor de vakbonden is een rechtvaardige transitie de anticipatie op en het beheer van veranderingen waarbij de deelnam van vakbonden en werknemers een conditio sine qua non, ofwel “Niets over ons, zonder ons”, is.

De definitieve goedkeuring van het Fond voor een rechtvaardige transitie (JTM) in juni 2021 is een belangrijke overwinning voor de vakbonden, maar dat is nog niet genoeg. De middelen zijn bovendien slechts een deel van de oplossing. Er wordt weinig gesproken over de noodzaak van een reeks rechten die ervoor zorgen dat de transities voor de werknemers soepel verlopen. De bestaande middelen worden voortdurend onder vuur genomen door de decentralisatie van collectieve onderhandelingsstelsels en de verzwakking van de sociale dialoog in vele Europese landen.

Het kenteren van deze trend is een voorwaarde voor de ontwikkeling van een social rechtvaardige en verantwoordelijke transitie.

Geen Green Deal zonder Sociaal Pact

Politieke inactiviteit of louter symbolische maatregelen met betrekking tot een rechtvaardige transitie houden grote risico’s in voor Europa. Gezien het aantal jobs dat op het spel staat en de omvang van de verandering die aan de gang is, zou sociale onrust als gevolg van slechte transitiebeheer het succes van de Green Deal in de weg kunnen staan.

We zijn er ons van bewust dat de wereld toekijkt hoe de EU en de nationale regeringen onze klimaatambities uitvoeren en wij zouden het fijn vinden als Europa een model wordt voor het beheer van rechtvaardige transitie. Werknemers uit heel Europa komen in actie om hun recht te doen gelden om betrokken te worden bij de verandering van onze jobs en industrieën, voor vandaag en voor de toekomst.

Meer info in ons dossier