Nieuwe NMBS-tarieven

Een nieuwe cao vervoersonkosten werd op 20 januari afgesloten. Deze cao bevat op zich geen nieuwe bepalingen, maar de gehanteerde tarieven in het kader van de terugbetaling van vervoersonkosten moesten wel aangepast worden aan de nieuwe NMBS tarieven vanaf 1 februari.

Concreet voorziet de cao in volgende terugbetalingen:

 • Openbaar vervoer: terugbetaling van het sociaal abonnement tegen 100 %.
 • Gebruik andere vervoermiddelen: per prestatie recht op terugbetaling van 1/5de van de waarde van de (wekelijkse) treinkaart aan 120 %, naar gelang het aantal kilometers afgelegd per enkele reis met een maximum van 7/5de
 • Bij onderbroken diensten: 1/5de van de waarde van de (wekelijkse) treinkaart tegen 120 %, in functie van het aantal afgelegde kilometers enkele reis, zonder rekening te houden met een maximum.
 • Havenzone Antwerpen: 0,25/km (heen-terug) voor het gebruik van privévoertuig.
 • Dringende oproepen, speciale oproepen, opeenvolgende opdrachten: € 0,30 per kilometer (vanaf 01 januari 2020). De verplaatsingstijd gelegen tussen opeenvolgende arbeidsprestaties bij verschillende klanten of op verschillende locaties wordt beschouwd als arbeidstijd en als dusdanig vergoed.
 • Werknemers van de flexibele pool zullen bij effectieve prestaties voor hun vervoersonkosten vergoed worden met € 0,30 per kilometer (vanaf 01 januari 2020). Dit geldt ook voor vrijwilligers die ingaan op een oproep buiten planning binnen de 48 uur
 • Fietsvergoeding: € 0,24/km (en automatische koppeling aan het maximaal fiscaal plafond).
 • Bij sporadisch weekendwerk in het waardenvervoer (rijdend personeel):
  • bij zaterdagprestatie: terugbetaling van het sociaal abonnement, tenzij zaterdag 6de prestatiedag is, dan verplaatsingskosten aan € 0,25 per kilometer.
  • bij zondag-/feestdag-prestatie: terugbetaling van het sociaal abonnement, tenzij zondag / feestdag 6de prestatiedag is, dan verplaatsingskosten aan € 0,25 per kilometer.

Deze nieuwe cao werd gesloten voor onbepaalde duur. Vanaf februari 2022 worden de bedragen uit de tabel (zie hier) jaarlijks op 1 februari geïndexeerd met het percentage van de gemiddelde verhoging toegepast door de NMBS op haar tarieven van de vervoersbewijzen voor woon-werk verplaatsingen. In 2022 betekent dit een verhoging met +2,14% t.o.v. de tarieven vanaf februari 2021.