10 feestdagen, 10 gelegenheden om te feesten

Elk jaar zijn er tien wettelijke feestdagen waarop geen enkele werknemer mag tewerkgesteld worden, tenzij in bepaalde sectoren zoals de zorg of de horeca. Hoewel de werknemer niet hoeft te werken op deze dagen, heeft hij wel recht op loon. Daarbij maakt het niet uit welke functie, hoeveel anciënniteit of het aantal werkuren dat de werknemer heeft. 

DE TIEN WETTELIJKE FEESTDAGEN 2022 

Nieuwjaar 

Za 1 jan 

Paasmaandag 

Ma 18 apr 

Dag van de Arbeid 

Zo 1 mei 

O.H. Hemelvaart 

Do 26 mei 

Pinkstermaandag 

Ma 6 jun 

Nationale Feestdag  

Do 21 jul 

O.L.V. Tenhemelopneming  

Ma 15 aug 

Allerheiligen 

Di 1 nov 

Wapenstilstand 

Vr 11 nov 

Kerstmis 

Zo 25 dec 

Wat als de feestdag op een niet gewerkte dag valt? 

Als de feestdag samenvalt met een zondag of een andere dag waarop de onderneming gesloten is, dan mag die dag vervangen worden door een dag waarop de werknemer normaal wel werkt. 

Hoe worden de vervangingsdagen vastgelegd? 

Indien er geen onderlinge overeenkomst is, valt de betaalde feestdag automatisch op de eerstvolgende werkdag. 

Als de vervangingsdagen bepaald worden, moeten deze bekendgemaakt worden vóór 15 december van elk jaar. Er moet een lijst opgemaakt en uitgehangen worden op een zichtbare plaats voor elke werknemer. Bovendien moet er een kopie van beschikbaar zijn in elk arbeidsreglement.  

Wie kan de vervangingsdagen vastleggen? 

  • De paritaire comités of de paritaire subcomités. 

  • Bij afwezigheid daarvan, de ondernemingsraad (OR). 

  • Bij afwezigheid daarvan, mogen de werkgever en de syndicale afvaardiging in overleg beslissen over deze dag. 

  • Wanneer er geen syndicale afvaardiging is, of de twee partijen niet tot een overeenkomst komen, dan kan de werkgever dit rechtstreeks met de werknemers beslissen. 

Opgelet: het is ook mogelijk om in overeenkomst de werknemer deze dag te laten opnemen als jaarlijkse vakantie. Daarbij kiest de werknemer dus zelf wanneer hij de dag vrij neemt. 

Welk loon krijgt de werknemer voor een feestdag? 

De werknemer heeft recht op het normale loon. Het verschuldigde loon wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren die de werknemer normaal op die dagen zou presteren indien het een werkdag zou geweest zijn.  

Als de werknemer moet werken op een feestdag die niet binnen zijn contractuele uren valt, dan betaalt de werkgever dit als overuren en ontvangt de werknemer 200 % van zijn loon. 

Wat als de werknemer wel op een feestdag werkt? 

Wie wel op een feestdag of vervangingsdag werkt, heeft recht op een volle of halve dag inhaalrust. Dit hangt van het aantal werkuren dat de werknemer op die dag levert af. De inhaalrust mag de werknemer opnemen: 

  • op een dag waarop hij gewoonlijk arbeid zou moeten verrichten; 

  • binnen de zes weken die volgen op de feestdag waarop de werknemer tewerkgesteld werd. 

Let op! 
Het is goed mogelijk dat er in je sector andere afspraken zijn gemaakt voor arbeid verricht op een feestdag. Controleer dus zeker of je in zo’n sector zit en wat daar de afspraken zijn!