Kingspan-groep legt al 5 jaar Europese wetgeving naast zich neer!

Eind 2017 startten de Ierse en Belgische vakbonden de procedure voor de oprichting van een Europese Ondernemingsraad binnen de Kingspan-groep. De Europese wetgeving laat de onderhandelaars, bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, drie jaar om tot een akkoord te komen.

Het hoofdbestuur van Kingspan weigert echter om de onderhandelingen aan te vatten. Na bijna 5 jaar wachten en aandringen is het geduld van de vakbonden op. Via deze link vinden jullie het pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront om de werknemers van Kingspan te informeren.

Ondertussen blijven de Belgische, Ierse en andere Europese vakbonden er alles aan doen om de onderhandelingen over de oprichting van een Europese Ondernemingsraad op te starten.