De STEM-strategie volgens de Europese sociale gesprekspartners van de scheikunde

De Europese sociale gesprekspartners van de scheikunde vragen aan de Europese Commissie om zo snel mogelijk de Europese STEM-strategie te implementeren zodat de lidstaten hiermee aan de slag kunnen. STEM staat voor  Science, Technology, Engineering & Mathematics. De scheikunde is één van de belangrijkste betrokken sectoren.

Onderzoek toont aan dat er in de scheikunde een tekort aan werknemers is die in 2030 oploopt tot 11% en dit voor alle profielen (operatoren, ingenieurs, productiemedewerkers, onderzoekers, …). 

De STEM-strategie bestaat erin om meer jongeren en werkzoekenden warm te maken voor STEM-opleidingen om ze nadien naar deze sectoren op de arbeidsmarkt te leiden en dit met extra aandacht voor vrouwelijke jongeren. Vrouwen zijn namelijk nog steeds ondervertegenwoordigd in de STEM-opleidingen en sectoren.

De sociale gesprekspartners wijzen erop dat STEM-opleidingen in het onderwijs over meer moeten gaan dan enkel het verwerven van exacte wetenschappelijke kennis. Men wil jongeren vormen tot toekomstige verantwoordelijke burgers, die in staat zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van een democratische, verenigde, pluralistische samenleving, met respect voor het milieu en waarbij men openstaat voor andere culturen.

Naast de jongeren richt de STEM-strategie zich op werknemers zonder job die zich interesseren voor een job in de scheikunde. Ten slotte gaat er ook aandacht naar de huidige werknemers in deze sector om hun vaardigheden up to date te houden. Het zijn deze groepen van (toekomstige) werknemers die door hun STEM-vaardigheden ervoor zullen zorgen dat onze industrieën innovatief zullen blijven in de toekomst.

Aantrekkelijke loon- en arbeidsomstandigheden zullen hierbij een cruciale rol spelen, niet alleen om nieuwe werknemers aan te trekken maar ook om hen te houden in de sector. Dit is een duidelijke oproep aan de werkgevers om de huidige arbeidsomstandigheden te handhaven en te verbeteren. Het succes van de STEM-strategie zal grotendeels hierdoor worden bepaald.

Lees de volledige Europese STEM-strategie van de scheikunde in het Frans of het Engels.