“Vertrekken naar je werk en nooit thuiskomen” - herdenking ramp Nieuw Zuid

Vandaag/18 juni is het exact een jaar geleden dat er vijf bouwvakkers om het leven kwamen toen een deel van een school in aanbouw in het Antwerpse Nieuw Zuid instortte. Als vakbond willen we deze datum niet ongemerkt laten voorbijgaan, en hebben daarom een herdenkingsmoment gehouden.

“Velen onder jullie die van ver of dicht betrokken waren bij deze ramp, zullen de gruwel ervan voor de rest van hun leven meedragen”, stelt Maartje De Schutter, secretaris van de Algemene Centrale - ABVV Antwerpen verantwoordelijk voor de bouwsector. Het drama dat zich op 18 juni 2021 afspeelde op de werf Nieuw Zuid liet en laat inderdaad niemand onberoerd. De ramp kostte het leven aan drie Portugezen en twee Moldaviërs. Negen andere bouwvakkers raakten zwaar gewond.

“We willen met deze herdenking in de eerste plaats stilstaan bij de slachtoffers en het leed van hun nabestaanden, want niets is zo erg als vertrekken naar je werk en nooit thuiskomen. Niets is zo erg als sterven door je werk”, aldus Maartje. En terwijl het onderzoek naar de oorzaak van deze ramp nog lopende is, toont de realiteit op het terrein dat het geen ongelukkige samenloop van omstandigheden was:  

  • Ten eerste gaven verschillende werknemers op Nieuw Zuid reeds voor de ramp aan dat de onrealistische werkdruk en deadlines aanleiding tot onveilige situaties gaven. Helaas bleven hun opmerkingen onbeantwoord.
  • Ten tweede bleek deze week nog dat er alarmbellen genegeerd werden: de gewelven zouden het gewicht van de vloeren en wanden niet kunnen dragen. De aannemer wist dus dat er levensgevaarlijke stabiliteitsproblemen waren.
  • Ten derde is deze ramp helaas geen alleenstaand geval. De kruisen op het grasveld getuigen de 23 officiële slachtoffers die nog volgden sinds 18 juni 2021. Andere slachtoffers halen de officiële statistieken zelfs niet, omdat het om gedetacheerde werknemers of (schijn)zelfstandigen gaat.

“Deze cijfers tonen dat er echt iets structureel mis is met onze bouwsector. Niemand kan vandaag nog beweren niet op de hoogte te zijn. De problematiek wordt al jaren aangeklaagd en gestaafd door vaststellingen van verschillende inspectiediensten”, zegt Maartje De Schutter.

Hoeveel slachtoffers moeten er echter nog vallen voor er eindelijk wordt ingegrepen?! Opdat we deze ramp nooit zouden vergeten, willen we dat hier -voor het gebouw- een permanent standbeeld wordt geplaatst. Een herdenkingsbeeld van bouwvakkers voor bouwvakkers.

En zoals Maartje zegt: “De tijd voor symbolische ingrepen is voorbij. Structurele maatregelen die hun effect niet missen zijn nodig. Onze boodschap is duidelijk: hou rekening met de loon- en arbeidsvoorwaarden van onze bouwvakkers. Laat de prijs niet steeds de doorslaggevende factor zijn, want winsten mogen niet voor mensenleven komen! We eisen veilige en gezonde werkplaatsen, gelijk loon voor gelijk werk, sociale bescherming voor iedereen.”