Stijgende brandstofprijzen? Een grote impact op het gezinsbudget

Uit een studie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) blijkt dat 2 werknemers op 3 in België met de auto gaan werken. Door de stijgende brandstofprijzen wordt het woon- werktraject steeds duurder. Voor een traject van 15 km zou dit een meerkost voor de werknemer betekenen van € 300 per jaar, volgens de CRB.
Als ABVV Scheikunde-Petroleum wilden we peilen naar hoe jullie, werknemers uit de sectoren scheikunde en petroleum, zich verplaatsen en of dit financieel een meerkost betekent in vergelijking met vorige jaren.

Dankzij de massale reacties kwamen we tot volgende vaststellingen:

Woon- werkverkeer: Koning auto1NL

4 op 5 van de werknemers uit de scheikunde en petroleum gaan werken met de wagen. Dit is een hoger cijfer dan het landelijk gemiddelde van 2 werknemers op 3. Voor de hand liggende verklaringen voor het hoge gebruik van de wagen zullen onder andere zijn: ploeg- en nachtarbeid en de ligging van de bedrijven wat ervoor zorgt dat het vaak onmogelijk is om er te geraken met het openbaar vervoer en met de fiets is het vaak een gevaarlijke onderneming.

 

 

2 NLVoor bijna 1 op 4 werknemers bedraagt de afstand woon-werk meer dan 40 km. Voor slechts 17% van de werknemers in onze sectoren ligt het bedrijf daarentegen op minder dan 10 km afstand.

 

 

 

 
Een grote hap uit het inkomen

In het licht van bovenstaande vaststellingen hebben de stijgende brandprijzen een grote impact op het gezinsbudget. De respondenten uit de enquête geven aan dat de meeruitgaven voor brandstof zich situeren tussen € 10 en € 300 of zelfs meer per maand. Naast de oplopende energieprijzen leggen de toenemende brandstofkosten extra financiële druk op werknemers en hun gezinnen.

Energierekeningen, verplaatsingskosten,... op weg naar de staking op 9 november

Terwijl de brandstofprijzen stijgen, hebben 4 werknemers op 5 in de scheikunde en petroleum geen andere keus dan hun eigen wagen te gebruiken om naar het werk te gaan. Bovendien rijdt 1 op 4 werknemers meer dan 40 km naar het werk. Naast de stijging van energierekeningen en levensmiddelen zijn ook de verplaatsingskosten een aanslag op de koopkracht van de werknemers. Het inkomensverlies kan oplopen tot meer dan € 300 per maand.

Onder deze omstandigheden streven werknemers naar een betere verplaatsingsvergoeding. Dit is een kwestie van koopkracht. Het is ook een extra motivatie om deel te nemen aan de algemene interprofessionele staking op 9 november. Ontdek hier al onze andere eisen op het pamflet van ABVV Scheikunde-Petroleum en ACV. Wil je meedoen? Meer informatie nodig? Aarzel niet om je afgevaardigde of je plaatselijke afdeling van ABVV Scheikunde-Petroleum te contacteren.