Strijd tegen energiearmoede - voor recht op comfort!

Deze donderdag/6 juli verzamelden vakbondsleden en activisten zich voor een spontane actie op een symbolische locatie die Engie nauw aan het hart ligt. De Algemene Centrale - ABVV steunt deze actie. 

Terwijl we in België een ernstige energiecrisis meema(a)k(t)en in 2022 en 2023 vult de Franse energiegigant Engie zijn zakken met de exploitatie van Belgische kerncentrales en, binnenkort, nieuwe gascentrales. In 2022 betaalde Engie maar liefst 3,4 miljard aan dividenden uit aan zijn aandeelhouders! De directie en aandeelhouders vullen hun zakken ten koste van de burgers en het klimaat. We moeten actie ondernemen. 

In België is één persoon op vijf niet in staat om ook maar één week per jaar op vakantie te gaan. In Brussel en Wallonië is het nog erger, daar gaat het om één op drie! Het einde van het sociaal tarief op 1 juli, zonder onmiddellijke oplossing in zicht, zal het er niet beter op maken.

Onze eisen:

  • De prijzen reguleren door het sociaal tarief opnieuw in te voeren en uit te breiden + een plafond vaststellen. 
  • De rijkdom verdelen door de indexering te beschermen, de loononderhandelingen vrij te maken (einde van de wet op de loonnormen) en de winsten van Engie op te eisen. 
  • Afstappen van de liberalisering van de energiemarkt om een rechtvaardige (sociaal en klimatologisch) energietransitiestrategie te plannen, met de invoering van een publieke producent en leverancier. 

Iedereen heeft het recht om zonder zorgen van de rust van een zomervakantie te genieten! Engie heeft het geld om onze rekeningen te verlagen en de regering heeft de macht om dingen te veranderen.