De 4-dagenweek: 38 uur op 4 dagen is geen vermindering

Pas op, dit is geen arbeidsduurvermindering. De maatregel van de regering om in de privésector een 4-dagenweek toe te staan, is op maandag 21 november van kracht gegaan. Volgens ons lijkt dit op het eerste gezicht een goed idee, terwijl het eigenlijk om het 'samendrukken' van de werktijd gaat. Het is in feite een samendrukking van de werktijd. Alsof werknemers een geschenk van de overheid mogen verwachten... 

De ‘Vivaldi’-versie van de 4-dagenweek vermindert de werktijd niet, maar beoogt de 5-dagenweek samen te drukken in 4 dagen van 9u30. Met dergelijke werkdagen is het moeilijk voor te stellen dat het combineren van je werk- en privéleven een echte meerwaarde heeft. 

De Algemene Centrale - ABVV bevestigt haar wil om een reële collectieve arbeidsduurvermindering door te voeren, namelijk een 32-urenweek, met behoud van loon en compenserende aanwerving. 

Dit zou jobs creëren en de levenskwaliteit verbeteren. Steun je ons?