Bye-bye 2022...

Het ene jaar loopt op zijn laatste benen, het andere begint. Werkneemsters en werknemers, en eigenlijk heel de bevolking, hun koopkracht staat onder druk. Onder druk omdat de regering het niet eens geraakt over verdere maatregelen om de koopkracht op peil te houden. Erg cynisch omdat de grote bedrijven tegen elke prijs hun aandeelhouders in de watten blijven leggen, ten koste van diegenen die de winsten mogelijk maken. Onbegrijpelijk.

Met het einde van het jaar in zicht vroegen we aan Werner Van Heetvelde en Geoffrey Goblet, voorzitter en algemeen secretaris van onze centrale, wat hun balans is van 2022 en vooral wat de vooruitzichten zijn voor 2023.

Werner : Als vakbond kunnen we deze ongezien moeilijke periode voor werknemers niet aanvaarden. Door de energieprijzen en de prijzen voor consumptiegoederen
hebben steeds meer gezinnen niet meer genoeg om te leven. Deze winter zal voor velen onder ons vast en zeker een beproeving worden. 2022 bracht desalniettemin toch ook een beetje goed nieuws. Onze eis voor de verhoging van het interprofessioneel minimumloon werd bijvoorbeeld eindelijk gehoord. Dit is nog niet voldoende, maar we zetten eindelijk stappen in de goede richting.

Geoffrey : Er is eveneens de situatie van de uitzendkrachten, en ook van de jobstudenten, die verbeterd zal worden dankzij de toepassing van het principe ‘de misbruiker betaalt’. De bedrijven die misbruik maken van opeenvolgende dagcontracten zullen meer bijdragen betalen aan de RSZ. Dit is een grote stap vooruit die ons jaren heeft gekost.

Laten we ook niet vergeten dat we vorig jaar, deze tijd, nog steeds in de coronacrisis zaten. Het einde van die crisis lijkt nu definitief in zicht en we zijn er allemaal samen in geslaagd de schade te beperken. Ik denk vooral aan jullie, de afgevaardigden van de Algemene Centrale – ABVV, die buitengewoon werk hebben geleverd; meer dan ooit toonden jullie aan hoe belangrijk jullie rol is in de ondernemingen.

Werner : Militanten hadden en hebben ook een cruciale rol tijdens deze periode van mobilisatie. Zonder jullie inzet zouden we er niet in slagen zoveel werknemers te mobiliseren, of dit nu voor een staking of
een betoging is. Maar er is nog werk aan de winkel. Eerst en vooral voor wat de wet van ‘96 betreft, geven we ons niet gewonnen: het zal tijd vergen, maar we zullen de wijziging bekomen. Dit is essentieel.
Dan zijn er de veelvuldige aanvallen op onze syndicale vrijheden en ons automatisch loonindexeringssysteem. Dit zijn essentiële verworvenheden van de syndicale beweging en het is onze taak om ze te vrijwaren.

Geoffrey : Ook de klimaatkwestie kwam meer en meer op de agenda in 2022 en zal nog prominent aanwezig zijn in 2023. De situatie wordt met de dag kritieker.
Het risico bestaat dat werknemers zwaar geraakt zullen worden. Als vakbond hebben we een rol te vervullen om de gevolgen voor werknemers te beperken. We moeten proactief inspelen op de veranderingen
om koste wat het kost te vermijden dat de zwaksten het hardst worden getroffen door de gevolgen.

En er is een ander, geniepiger, kwaad dat de vakbeweging en werknemers bedreigt: de opkomst van extreemrechts. Vandaag lijken de sociale problemen en crisissen de ideale kweekbodem voor extreemrechts, racisme en individualisme. Extreemrechts geeft en heeft nog nooit antwoorden en oplossingen gegeven voor de problemen van werknemers. Integendeel: de eerste slachtoffers van extreemrechts zullen de vakbonden zijn en dus ook de werknemers.

Maar samen staan we sterker, we blijven ons verzet verder zetten. Na de verlaging van de btw op energie is een blokkering van de prijzen nodig. Daarnaast moet de belasting op arbeid omlaag. En dat kan je financieren door kapitaal beter te belasten en fiscale vrijstellingen voor bedrijven af te schaffen.

Werner : Maar we zijn en blijven optimistisch. Dat zal ook de spirit zijn tijdens ons statutair congres in maart 2023. De slogan van het congres vat al de waarden samen waarvoor we elke dag strijd leveren: vrijheid, want zonder vrijheid is het onmogelijk om onze syndicale activiteiten uit te voeren, gelijkheid, die de motor is van onze acties en democratie, want zonder
democratie blijven gelijkheid en vrijheid een lege doos.

Kameraden, we wensen jullie een uitstekend, gezond en militant 2023.