Het ABVV beslist over een actieplan tot maart 2023

In 2021 en 2022 ging er geen maand voorbij zonder dat het ABVV in actie kwam met als doel de koopkrachtproblemen van de werknemers bovenaan de agenda te plaatsen. De automatische indexering van de lonen is behouden gebleven, maar wordt nog steeds bedreigd. Onze eisen betreffende de dringende noodzaak om de energieprijzen te bevriezen of de noodzaak van belastinghervorming, blijven zonder bevredigend antwoord.

Na de nationale manifestatie in gemeenschappelijk vakbondsfront op vrijdag 16 december heeft het ABVV vanmorgen beslist over het vervolg van zijn actieplan.

Alle interprofessionele vakbondsacties zullen tot 31 maart 2023 telkens ondersteund worden door een stakingsaanzegging. Begin februari 2023 zal het ABVV alvast provinciale acties organiseren voor een bevriezing van de energieprijzen en voor een hervorming die de belastingen rechtvaardiger moet maken.

Het ABVV blijft strijden om ook voor de komende twee jaren een loonsverhoging te onderhandelen voor de werknemers. Daarom hebben we geen cao getekend met een 0% loonmarge. Wij merken op dat de regering zich voorbereidt op de ondertekening van het koninklijk besluit dat een loonnorm van 0% bekrachtigt. Zonder de goedkeuring van het ABVV. De oplossing van de regering - een cheque van maximaal 500/750 euro onder voorwaarden, waarover in de sectoren en bedrijven moet worden onderhandeld - dreigt maar een minderheid van de werknemers ten goede te komen. De publieke sector valt buiten het systeem en het is onzeker of betrekking heeft op werknemers in de non-profitsector. Wij zullen ook in de toekomst een hervorming van de wet van ‘96 blijven eisen om de vrijheid van onderhandeling en brutoloonstijgingen terug te krijgen.

Binnen de Groep van 10 willen wij snel een sociaal akkoord bereiken over de andere thema’s, met name over het einde van de loopbaan, de verplaatsingsonkosten en de balans werk-privé. Als er geen consensus kan worden bereikt met de vertegenwoordigers van de werkgevers, zal het ABVV midden februari zijn federaal comité opnieuw samenroepen om te beslissen over nieuwe acties, die een staking van 24 uur zouden kunnen omvatten.

 

Persbericht - ABVV - 20/12/22