Het sociaal overleg in de sector dienstencheques wordt stopgezet

Vandaag heeft de sociale inspectie de resultaten van haar onderzoek in de sector dienstencheques voorgelegd aan de sociale partners van het Paritair Comité 322.01. Het inspectieverslag vermeldt talrijke inbreuken op de welzijnswetgeving (lees persbericht).

De werkgeversorganisatie (Federgon) die de commerciële bedrijven vertegenwoordigt, wilde geen gezamenlijke verbintenisverklaring ondertekenen die haar leden dwingt om de verplichtingen na te leven die de inspectie in het dossier had opgenomen en dus de wet te respecteren.

De federatie was ook niet bereid om de intrekking van de erkenning te vragen van bedrijven die de regels niet naleven.

De vakbonden herinnerden eraan dat dienstenchequebedrijven hun erkenning niet kunnen behouden als zij de wetten en sectorale overeenkomsten niet naleven.

Voor onze organisaties is het onaanvaardbaar dat werkgevers geen veilige werkomgeving voor werknemers garanderen. Vergeet niet dat de sector voor 70 % met overheidsgeld wordt gesubsidieerd!

Zolang de werkgevers niet bereid zijn een gezamenlijke verklaring te ondertekenen waarin het inspectieverslag volledig wordt erkend en waarin zij hun leden tot actie aanzetten om de wetgeving te doen naleven, is het duidelijk dat de sociale dialoog in de dienstenchequesector onmogelijk is.

Als werkgevers niet bereid zijn te zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor de werknemers dan is het aan de politici om hen daartoe te dwingen.