Campagne om Europa's onderaannemingsketens te doorbreken

"Wie is de baas? Stop uitbuiting in onderaannemingsketens! De nieuwe EFBWW-campagne is in volle gang. De Europese vakbondsfederatie, waarvan onze centrale lid is, roept Europa op om dringend werk te maken van betere regels voor onderaanneming en de handhaving ervan. Bij gebrek aan consequente wetgeving gaan de misbruiken door en daarbij wordt ons land niet gespaard. Wij denken met name aan de sociale dumping en de mensenhandel die op een bouwwerf van Borealis en BASF in 2022 werden vastgesteld. De EFBWW heeft tien prioritaire aandachtspunten aangewezen, waaronder:

Strengere regels inzake onderaanneming bij overheidsopdrachten:

De EU-wetgeving moet ervoor zorgen dat alle lidstaten regels vaststellen om de onderaannemingsniveaus in openbare aanbestedingsprojecten te beperken tot maximaal één of twee subniveaus. Alleen ondernemingen (inclusief onderaannemers) die deelnemen aan collectieve onderhandelingen worden toegestaan om deel te nemen aan een overheidsopdracht en volledige hoofdelijke aansprakelijkheid toe te passen.

De onderaannemingsketen zowel verticaal als horizontaal beperken:

De EU-wetgeving moet ervoor zorgen dat de onderaanbesteding wordt beperkt tot maximaal een of twee subniveaus. Ook moeten het toegestane percentage werknemers in loondienst, het aantal taken en het percentage van de omzet dat in de onderaannemingsketen wordt gegenereerd, worden beperkt.

Volledige gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid:

De EU-wetgeving moet zorgen voor onvoorwaardelijke en alomvattende stelsels van hoofdelijke ketenaansprakelijkheid in de bouw in alle lidstaten, ook in grensoverschrijdende onderaannemingsketens. "Due diligence"-ontsnappings-clausules moeten worden verboden.

Versterking van de vakbondsvertegenwoordigers van de werknemers en van de EOR's:

De EOR-richtlijn moet in 2022 worden herzien om de vakbonden en werknemersvertegenwoordigers volledig in staat te stellen de rechten van de werknemers in de toeleverings- en onderaannemingsketens te controleren en af te dwingen. De EOR's en ondernemingsraden moeten volledige toegang krijgen tot alle informatie over het onderaannemings- en inkoopbeleid van een onderneming en tot de bouwplaatsen voor inspecties.

 

Brahim Hilami, federaal secretaris van ABVV Bouw en ondervoorzitter van de EFBWW, droeg bij tot de lancering van deze campagne via een videoclip. De campagne zal worden voortgezet via een reeks sensibiliseringsacties in de loop van 2023. Het is onaanvaardbaar dat Europa niet alles in uit de kast haalt om de cascade van onderaanneming te stoppen en de mazen te dichten waardoor gewetenloze mensen misbruik kunnen maken van het systeem in de bouw. Samen kunnen we Europa onder druk zetten.