Huishoudhulpen Poetsbureau naar rechtbank voor correct loon

Sinds januari 2021 weigert Het Poetsbureau om de sectoraal afgesproken minimumlonen, bepaald in een cao en algemeen verbindend verklaard door de Minister van Werk, te betalen aan haar personeel. Overleg, actie en bemiddelingspogingen losten niets op. 30 huishoudhulpen trekken morgen/9maart met hun vakbonden en hun advocaten naar de arbeidsrechtbank in Hasselt.

Misbruik van RSZ-kortingen

Het Poetsbureau heeft sinds enkele jaren de arbeidsduur van haar voltijdse werkneemsters verlaagd, waardoor het bedrijf grote RSZ-kortingen geniet. Het Poetsbureau bestaat echter uit 90% deeltijdse werknemers en slechts 10% voltijdse. “Het probleem? Het bedrijf ontving RSZ-kortingen voor 100% van haar huishoudhulpen, maar paste de arbeidsduurverminderingen enkel op de voltijdse werknemers toe”, aldus Issam Benali, federaal secretaris van ABVV Dienstencheques. “Er is hier dus duidelijk sprake van misbruik van overheidsmiddelen, gezien Het Poetsbureau op de hoogte is van dit principe, maar het gewoon niet wil toepassen”, zegt Issam Benali.

Overheidssubsidies en RSZ-kortingen leiden tot hoge winsten

Bij Het Poetsbureau werden elk jaar steeds meer miljoenen uitbetaald aan de aandeelhouders! “Dit bedrijf, dat voor 70% van zijn inkomsten kan rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid, heeft daarnaast nog een pak RSZ-middelen in eigen zak gestoken. Op die manier verdwijnt ons belastinggeld in de zakken van private aandeelhouders,” zegt Kris Vanautgaerden, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten. “Het Poetsbureau denkt dat de sector een jackpot is en misbruikt de huishoudhulpen daarvoor: deze werkneemsters werken nog steeds aan minimale lonen, onder hoge werkdruk en met medische klachten als gevolg. Daarbij moeten ze door de ontoereikende verplaatsingsvergoedingen vaak zelf betalen om te kunnen gaan werken. Schandalig.”                                                                                                                                                      

Als één van de grootste dienstenchequebedrijven geeft het Poetsbureau een slecht voorbeeld, en zij zijn helaas niet de enigen. Misbruik is alomtegenwoordig in de sector, zeker door de grote spelers. Er wordt zelden van hogerhand ingegrepen, de werknemers zijn hier het grootste slachtoffer van.

Werkgever volhardt in de boosheid

De 30 huishoudhulpen, allen vakbondsafgevaardigden, willen hun dossier nu principieel laten behandelen door de arbeidsrechtbank van Hasselt. Vandaag leggen ze het verzoekschrift neer. Ze hopen dat de uitspraak van de rechtbank nadien wordt toegepast voor alle werknemers van Het Poetsbureau. “We vinden het zeer ongepast dat onze werkgever de wetten en cao’s blijft omzeilen. Wij willen nu onze nek uitsteken en hopen dat onze werkgever nadien een correct loon uitbetaalt aan al onze collega’s,” aldus één van hen. “Wij vragen enkel waarop we recht hebben: het loon zoals bepaald in de sector.”

Mieke Van Hove werkt deeltijds voor Het Poetsbureau: “Ik verlies per maand gemiddeld € 101.50, omdat ik geen correct minimumloon krijg. Aangezien mijn maandloon al zo laag is, maakt dit voor mij een groot verschil. Ik verdien nu gemiddeld € 1175,71 bruto per maand. Als ik voltijds zou werken, zou dit verlies zelfs oplopen tot gemiddeld € 178 per maand.”

Vorig jaar vond een ultieme bemiddelingspoging plaats in het paritair comité van de sector. De werkgeversorganisaties spraken er duidelijke taal: er is geen discussie mogelijk, de cao is duidelijk. Het Poetsbureau heeft de cao trouwens nooit via de geëigende procedures betwist: ze weigert ze gewoon al meer dan twee jaar toe te passen.