Actiedag tegen sociale dumping

Sociale dumping is het geheel aan praktijken dat door sommige werkgevers wordt toegepast om ‘kosten’ en ‘lasten’ tot een strikt minimum te beperken. In werkelijkheid gaat het gewoon over het afbouwen van rechten van de betrokken werknemers.

Vooral werknemers die voor onderaannemers werken, worden geviseerd. Omdat in zo’n onderaannemingsketen verschillende ‘schakels’ actief zijn, is het ook moeilijk verantwoordelijkheid toe te kennen. Daardoor loopt het dan ook vaak fout. Hoog tijd dat dit verandert. Wij eisen een effectieve hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gehele onderaannemingsketen.

 

Gedetacheerd werknemer: jullie hebben rechten

Je werkgever is voor de volledige duur van jouw detachering in België verplicht te voldoen aan de Belgische arbeidsvoorwaarden. Die hebben betrekking op de arbeidstijd, het loon, feestdagen, het minimum aan jaarlijks betaald verlof, het welzijn van werknemers (en hun gezondheid en veiligheid), de bescherming van zwangere vrouwen, enzovoort.

Hoe lang mag men je doen werken? Op welk loon heb je recht? Bestaan er regels inzake welzijn, gezondheid en veiligheid? Wat als jouw werkgever jouw loon niet betaalt? Als hij je buiten de begrensde uren doet werken? Als hij je in gevaarlijke omstandigheden doet werken?

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, maar wij raden je aan om in eerste instantie contact op te nemen met jouw vakbond, die je meer informatie kan geven op maat van jouw situatie. Neem daarvoor contact op met je lokale kantoor van de AC.

Downloads