Ook milieuorganisaties willen een transitiefonds voor werknemers

TotalEnergies ontving recent een nieuwe 20-jarige vergunning voor zijn raffinaderij in de Antwerpse haven. De druk die de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace doorheen het dossier hebben gezet, loont zich met dit precedent voor een strengere behandeling van milieuvergunningsdossiers.

Situering

Zonder tussenkomst van de milieubeweging zou de vergunning van TotalEnergies eeuwigdurend verlengd zijn, zonder extra inspanning om de enorme stikstofuitstoot tegen te gaan. De milieubeweging verwacht dat bedrijven in de toekomst niet langer een omgevingsvergunning krijgen zonder een concreet stappenplan richting klimaatneutraliteit. De broeikasgasuitstoot moet voortaan integraal deel uitmaken van het milieueffectenrapport. Bijgevolg kunnen energie-intensieve installaties een vergunning tot maximaal 2050 krijgen, wanneer klimaatneutraliteit bereikt moet worden. BBL en Greenpeace verwachten dan ook dat bedrijven die een vergunning willen aanvragen, preventief zullen inzetten op investeringen en reductiemaatregelen.

Een transitiefonds moet werknemers loonbehoud, ondersteuning en herscholing garanderen bij de afbouw van de petroleumactiviteiten in België.

Transitiefonds voor werknemers

Van een transformatie- of reconversieplan is bij TotalEnergies echter nog geen sprake. “Hoe de raffinaderij zal evolueren of afgebouwd worden blijft onduidelijk”. De milieuorganisaties pleiten net als ABVV Petroleum voor de oprichting van een transitiefonds om werknemers loonbehoud, ondersteuning en herscholing te garanderen bij de afbouw van de petroleumactiviteiten in België. TotalEnergies boekte in 2022 een recordwinst van meer dan €20 miljard, waarvan €17 miljard naar de aandeelhouders ging. Het is evident dat het bedrijf meer kan en moet investeren in de transitie en in zijn werknemers, luidt het bij de milieuorganisaties. ABVV Petroleum is het volledig eens met dit standpunt.

Lees het volledige persbericht van Greenpeace en BBL hier.

Lees meer over het rechtvaardige transitieprogramma van ABVV Petroleum.