In 2022 gewerkt in de scheikunde? Je hebt recht op een syndicale premie.

Als werknemer in de scheikunde heb je ten laatste op 31 maart 2023 een syndicaal attest ontvangen in jouw brievenbus. De syndicale premie in de scheikunde bedraagt (max.) € 145 ongeacht je statuut als arbeider of bediende.

Controleer, vul je gegevens in en bezorg het ondertekende attest aan je delegee of afdeling van ABVV Scheikunde (dit kan ook via scan of foto). De syndicale premie wordt vanaf 24 april 2023 op je rekening gestort.

Check de voorwaarden om recht te hebben op de syndicale premie via volgende link:

Heb je geen attest ontvangen, hoewel je voldoet aan de voorwaarden? Contacteer je afgevaardigde, je plaatselijke afdeling van ABVV Scheikunde of stuur ons een mail via info@abvvscheikunde.be.