10 jaar sinds de ramp van Rana Plaza: Wat is er veranderd sindsdien?

Vandaag, maandag 24 april, is de 10e verjaardag van het drama dat zich afspeelde op Rana Plaza. Als vakbond voor de textielsector zijn wij bijzonder getroffen door deze ramp. Om 11u30 waren we aanwezig bij de herdenkingsactie op het Muntplein in Brussel. Zoals elk jaar herhaalden wij onze oproep om ingrijpende maatregelen te nemen zodat een dergelijke situatie zich nooit meer kan voordoen.

Wat was Rana Plaza ook alweer?

Rana Plaza was een gebouwencomplex van acht verdiepingen in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. In het gebouw waren tal van kledingfabrieken aanwezig. Het gebouw was vervallen en stortte op 24 april 2013 in, waarbij 1138 mensen omkwamen en duizenden anderen gewond raakten.

Rana Plaza is niet alleen een symbool geworden van misstanden in de kledingindustrie, maar ook van het gebrek aan respect voor werknemers en mensenrechten in andere sectoren over de hele wereld.

Wat willen we met deze herdenking benadrukken?

Winst mag niet vóór mensenrechten en milieu komen. Daarom roepen vakbonden en ngo's de politieke leiders op om krachtig op te treden tegen de massale schendingen van mensen-, milieu- en sociale rechten door bedrijven. Wij roepen België ook op om zich op het niveau van het Europees Parlement uit te spreken voor een sterke en ambitieuze Europese richtlijn inzake de aansprakelijkheid van ondernemingen.

Wat is een zorgplichtwet?

Zorgplicht is een nieuw concept in het bedrijfsleven. Het combineert de ‘plicht tot zorgvuldigheid’ met de ‘plicht tot herstel’. Vanuit hun zorgplicht moeten bedrijven erover waken dat in hun productie de mensenrechten gerespecteerd worden en moeten ze de slachtoffers van schendingen herstel aanbieden. Hun zorgplicht geldt zowel voor mensen- en arbeidsrechten als voor de internationale milieunormen.

Meer merken moeten de internationale overeenkomst ondertekenen

Het doel van deze wet is bedrijven verantwoordelijk te maken voor mensen-, arbeids- en milieurechten tijdens het hele productieproces. Hoewel er in 10 jaar van lokale en internationale belangenbehartiging grote vooruitgang is geboekt met de veiligheid in fabrieken in Bangladesh, weigeren veel modebedrijven nog steeds de Internationale Overeenkomst te ondertekenen, het meest effectieve gezondheids- en veiligheidsprogramma tot nu toe om de arbeidsomstandigheden van honderdduizenden arbeiders te verbeteren.