Onderaannemingsketens : Overwinning voor gedetacheerde werknemers

De correctionele rechtbank van Brussel heeft zopas een uitspraak gedaan over de bouwwerf in Hove waar werknemers werden uitgebuit via een keten van onderaannemers.  

Ter herinnering: op 5 oktober 2018 hadden 14 werknemers zich verschanst op een kraan, op een hoogte van ongeveer 30 meter, zonder de minste bescherming tegen een val op een bouwterrein in Hove. Deze wanhopige actie was bedoeld om de aandacht te vestigen op hun situatie. Ze hadden al meer dan drie maanden geen loon ontvangen en leefden in erbarmelijke omstandigheden.

Het goede nieuws is dat de burgerlijke procedure van het ABVV erkend is en dat een van de daders veroordeeld is tot het betalen van een schadevergoeding. 
 
Dit is een belangrijke stap die bewijst dat het ABVV een volwaardige rol kan spelen in dit soort gevallen van sociale dumping en uitbuiting van werknemers op bouwwerven. 
 
In deze zaak werd één van de drie beklaagden veroordeeld voor het niet afleggen van een Dimona-aangifte, voor het tewerkstellen van buitenlanders zonder verblijfsvergunning, voor het niet betalen van loon, voor het tewerkstellen van een ter beschikking gestelde werknemers én voor mensenhandel. 
 
ABVV Bouw vecht al jaren tegen sociale dumping. Er worden nog steeds te veel overtredingen vastgesteld. We eisen bescherming en gelijke rechten voor alle werknemers in ons land. 

Deze overwinning sterkt ons in onze vastberadenheid om sociale dumping en de misbruiken ervan aan banden te leggen.