Koopkrachtpremie in de textielnijverheid

Er wordt een koopkrachtpremie toegekend onder de volgende voorwaarden:

 • € 100 in bedrijven waarvan de ROA in 2022 minstens 5% bedraagt.
 • € 300 bij hoge winst, indien de ROA in 2022 minstens 5% hoger is dan het gemiddelde van de ROA’s over de 5 boekjaren 2017-2021.
 • € 500 bij uitzonderlijk hoge winst, indien de ROA in 2022 minstens 30% hoger is dan het gemiddelde van de ROA’s over de 5 boekjaren 2017-2021.
 • ROA = Return on Assets. Dit is de bedrijfswinst (code 9901 van de jaarrekening) gedeeld door het balanstotaal.
 • Boekjaren met verlies worden in de berekening van het gemiddelde gelijkgesteld aan nul in de teller en als jaar meegeteld in de noemer.
 • Bedrijven met overgedragen verlies in 2022 worden uitgesloten.
 • Het bedrag van de premie wordt geproratiseerd als de totale kost (koopkrachtpremie en patronale lasten) hoger is dan 25% van de winst van het bedrijf.

Toekenningsmodaliteiten:

 • In dienst op 31 oktober 2023, met minimum 1 maand anciënniteit.
 • Toekenning pro rata de effectieve tewerkstelling in de referteperiode van 01/11/2022 tot en met 31/10/2023.
 • Toekenning pro rata voor deeltijdsen en nieuwe indiensttredingen.
 • Gelijkstellingen: schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met uitzondering van voltijds tijdskrediet of voltijds themaverlof en arbeidsongeschiktheid van meer dan 3 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van het gewaarborgd loon.
 • Toekenning uiterlijk 31/12/2023 onder de vorm van elektronische consumptiecheques.

Wil je weten of je binnen jouw bedrijf recht hebt op de premie? Contacteer dan jouw lokale afdeling.