Maximumduur opzegtermijn gelijk voor alle werknemers bij zelf ontslag nemen

Ben je van plan om binnenkort je ontslag te geven of heb je onlangs ontslag genomen? Er is sinds kort een nieuwe wetgeving van kracht, die de opzegtermijn tot maximum 13 weken beperkt wanneer je zelf je ontslag geeft. Dit is een goede stap richting de gelijkstelling van de rechten van arbeiders en bedienden. 

13 weken opzeg voor arbeiders en bedienden 
Tot voor kort bleek dat arbeiders en sommige bedienden een opzeg moesten presteren die langer was dan 13 weken, terwijl dit bij de meeste bedienden was gelimiteerd tot 13 weken. Vanaf 28 oktober geldt dit maximum van 13 weken voor iedereen. 

Opgelet: deze verandering heeft geen impact op de opzegtermijn bij ontslag door de werkgever. 

Je opzeg geven en de termijn 
Je opzegtermijn start altijd op een maandag, maar is afhankelijk van hoe en wanneer je opzegbrief bij de werkgever wordt afgegeven. 

Er zijn twee manieren om je opzeg te geven: 

  1. Via een aangetekende brief: de derde werkdag na verzending wordt gebruikt om de startdatum van je opzeg te berekenen. 
    Voorbeeld: Verzend jij je brief op maandag 23 november 2023, dan telt hij officieel vanaf donderdag 26 november 2023. Je opzegtermijn start dan de eerstvolgende maandag, namelijk 30 november 2023. 
  2. Door persoonlijke overhandiging van je brief (vergeet geen ontvangstbewijs te vragen): de dag van afgifte wordt gebruikt om de startdatum van je opzeg te berekenen. 
    Voorbeeld: Geef jij je brief af op woensdag 25 november 2023, dan gaat je opzegtermijn in op de eerstvolgende maandag, namelijk 30 november 2023. 

Hieronder vind je een tabel met de opzegtermijn gelinkt aan de anciënniteit: 

Anciënniteit Opzegging door de werknemer (in weken)
Van 0 tot minder dan drie maanden 1
Van drie maanden tot minder dan zes maanden 2
Van zes maanden tot minder dan twaalf maanden 3
Van twaalf maanden tot minder dan 18 maanden 4
Van 18 maanden tot minder dan 24 maanden 5
Van 2 jaar tot minder dan 4 jaar 6
Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 7
Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 9
Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 10
Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 12
Vanaf 8 jaar 13