Gebruik onze woordenlijst om alles te weten te komen over klimaatkwesties

De uitdagingen met betrekking tot het klimaat en de energietransitie zijn aanzienlijk, en de urgentie wordt met de dag groter. Als syndicale organisatie, die werknemers vertegenwoordigt in sectoren die een grote impact hebben op het klimaat en die vaak energieverslindend zijn, is het belangrijk dat we ons deze kwestie eigen maken. Zeker nu deze kwesties binnen bedrijven steeds vaker aan de orde komen.

Het is echter niet altijd gemakkelijk om de termen, afkortingen en begrippen die worden gebruikt in de debatten over de opwarming van de aarde en de energietransitie te begrijpen. Daarom stelde onze centrale de "Verklarende Woordenlijst Klimaat" samen. Hierin vind je al de verschillende termen zo duidelijk mogelijk uitgelegd.

Nu overal ter wereld klimaatrampen plaatsvinden, hebben we allemaal een rol te spelen om de klimaatverandering zoveel mogelijk af te remmen. Als vakbond moeten we er ook voor zorgen dat werknemers niet de dupe worden van de maatregelen die genomen worden om dit te bereiken. En dat betekent een rechtvaardig transitiebeleid.

Raadpleeg de klimaatwoordenlijst hier
 

Klimaatmars 2023 – Elke tiende van een graad telt!

Op 3 december keert de Klimaatmars, georganiseerd door de Klimaatcoalitie, terug naar Brussel. Klimaatactivisten en verschillende organisaties willen hiermee de druk op COP28 (de jaarlijkse klimaatconferentie dat dit jaar van 30/11 tot 12/12 plaatsvindt in Dubai) verhogen. De Algemene Centrale roept zoveel mogelijk militanten op om deel te nemen aan deze actie voor een rechtvaardige transitie die geen enkele werknemer achterlaat. Doe met ons mee!

Praktische info