Klimaattransitie is een syndicaal thema

Op 14 november organiseerde ABVV Scheikunde-Petroleum een interactieve studiedag voor haar militanten over de klimaattransitie. De studiedag had als doel om samen aan de slag te gaan met een praktische tool, de donuttool. Deze donuttool schetst een beeld van hoe een bedrijf scoort op de verschillende ecologische, sociale en economische thema’s gelinkt aan het klimaatthema. Het stelt militanten in staat om hun bedrijf beter te leren kennen op vlak van de transitie en om hun capaciteit voor syndicale controle te versterken.

Situering

In de scheikunde en petroleum zijn er tijdens de afgelopen onderhandelingen sectorale cao’s afgesloten over de energietransitie waarbij er in de petroleum afspraken gemaakt zijn dat er zowel overleg zal plaatsvinden tussen de sociale gesprekspartners op het niveau van het paritair comité als op bedrijfsniveau. In de chemische sector is het akkoord ongeveer hetzelfde als in de petroleumsector: het thema zal besproken worden in het paritair comité en een aanbeveling benadrukt het belang om de transitie aan te pakken in de overlegorganen van de bedrijven in de sector. Maar eens er een CAO ondertekend is, dan begint pas het syndicale werk. De CAO’s moeten worden gebruikt om als syndicale organisaties meer te wegen op het klimaatthema.

De Donuttool zorgt ervoor dat de cao’s over de energietransitie tot leven worden gebracht.

Praktisch - de donuttool

De bedrijfsdonut, opgesteld en uitgelegd op de studiedag door David Weinberger (expert milieu Vlaams ABVV), is een goed instrument om de cao’s in de praktijk om te zetten. De tool laat toe om gericht te werken rond klimaat omdat het klimaatthema wordt opsplitst in verschillende deelthema’s met bijhorende vragenlijst. Deelthema’s zijn onder andere mobiliteit, energie, lucht, water, materialen, grondstoffen, … . Militanten kunnen hiermee aan de slag en praktische vragen stellen op het sociaal overleg die kunnen leiden tot veranderingen die goed zijn voor het milieu en de gezondheid. Met deze tool worden de afgesloten sectorale cao’s toegepast in de praktijk. Dit was dan ook het doel van onze studiedag.

De trein is vertrokken

Te lang hebben we het klimaatthema in de bedrijven overgelaten aan de werkgevers. Met de sectorale cao’s, studiedagen en andere projecten zal de kennis bij de werknemersvertegenwoordigers groeien om met een kritische en open blik meer syndicale controle te kunnen uitvoeren op de klimaatplannen die worden voorgelegd door de directie van hun bedrijf.

Via volgende link kan de donuttool ingevuld voor jouw bedrijf. Lees ook ons artikel “een nieuw elan voor de Belgische chemische industrie”.