De textielsector en het effect ervan op het klimaat

Door de fast fashion neemt de wereldwijde productie van textielvezels voortdurend toe, met desastreuze gevolgen voor het klimaat. In dit kader namen en 100-tal delegees uit de textielsector deel aan een studiedag over het klimaat. Het doel? Hen bewust maken van het probleem, zodat ze het in hun bedrijven op de agenda zetten. We vroegen onze delegees Jolien, Frank en Niels naar de situatie in hun bedrijf en vooral hoe zij de toekomst zien.

Hoe wordt in jouw bedrijf omgegaan met klimaatveranderingen?

Frank (IVC Avelgem – vinyl): ons bedrijf investeert vooral in het recycleren van vinylrollen. Resten van rollen, snijafval of tweede keuze vinyl worden versneden, gemalen en direct terug gebruikt als grondstoffen voor de luxevinyltegels (LVT). Verder is het bedrijf aan het kijken hoe het oude, gebruikte vinyl of LVT kan scheiden en recycleren en te gebruiken als nieuwe grondstof.

Jolien (Owens Corning – glasvezel): bij ons wordt er reeds veel gesorteerd. Zo wordt glasvezel in een container gedaan en zijn er verschillende containers voor bijvoorbeeld blik, karton, restafval enz. We doen al goed ons best, maar er is volgens mij ruimte voor verbetering.

Niels (Berry BPI – plasticfolie): wij zitten qua uitstoot sowieso al laag omdat we niets verbranden. Omdat we nogal veel energie gebruiken, zijn ze aan het kijken voor zonnepanelen. Het bedrijf zet ook zeer hard in op herbruikbare plasticfolie. Zo halen we gebruikte plasticfolie bij de boeren op om deze te hergebruiken. We hebben op deze manier een folie ontwikkeld die voor 25% uit volledig gerecycleerde plastic bestaat.

Zijn er zaken die aangepast zijn, rekening houdend met het klimaat?

Frank (IVC Avelgem – vinyl): er zijn al heel wat zaken aangepast. Zo werden er reeds drie windmolens op de site geplaatst, heeft het bedrijf vorig jaar zonnepanelen geplaatst waar mogelijk en hebben ze geïnvesteerd in een nieuwe oven en nieuwe brander om minder energie te verbruiken. We gebruiken ook het Scheldewater, dat achter het bedrijf stroomt, in het koelingsproces. Tot slot worden de bedrijfswagen vervangen door elektrische wagens en is fietsleasing een groot succes (begin 2023 reeds 130 leasefietsen)!

Jolien (Owens Corning – glasvezel): bij ons was er sprake van fietsleasing, maar dat is helaas niet doorgevoerd. Volgens mij kan het bedrijf zich meer inspannen, maar het is financieel niet altijd gemakkelijk. Er is ook sprake van zonnepanelen en elektrische wagens, maar daar weet ik zelf niet meer over. Een belangrijke aanpassing die doorgevoerd is: de plastic bekers werden vervangen door een gepersonaliseerde tas. Verder is het bedrijf ook op zoek naar nieuwe werkbroeken voor de werkneemsters. Ik ga daarbij zeker mijn steentje proberen dragen, zodat deze bijvoorbeeld de juiste kwaliteit hebben.

Niels (Berry BPI – plasticfolie): ons bedrijf ligt in een dorpskern, waardoor het niet altijd makkelijk is om aanpassingen te maken. Wij hebben bijvoorbeeld geen plaats voor windmolens. Dankzij de jaarlijkse vragenlijst bij collega’s is er wel meer groen aangeplant op de site en is het dak van het bedrijf voor een groot stuk groen.

Is het klimaat een vakbondskwestie?

Alle drie: ja! Klimaat en milieu is voor iedereen belangrijk, ook voor de vakbond! Wij moeten als vakbond bezig zijn met dit thema, het belang ervan aan de collega’s uitleggen en erop toezien dat het gedragen wordt door de grote industrie zonder dat het in de schoenen van de gewone werknemer geschoven wordt!

Voor Annelies Deman, federaal secretaris bevoegd voor de textielsector bij de Algemene Centrale ABVV, blijft het thema van de transitie –ook al is het moeilijk en soms geen onmiddellijke bekommernis van de werknemers– toch essentieel: “met de Green Deal zal de transitie, ongeacht de kosten, moeten plaatsvinden. Als vakbond is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze transitie zo rechtvaardig mogelijk verloopt en dat de werknemers erop voorbereid zijn.”

En ook...

  • Textielproductie heeft op drie niveaus een impact op het milieu: waterverbruik (en watervervuiling), gebruik van chemische producten en energieverbruik.
  • In 20 jaar tijd is de textielproductie bijna verdubbeld, met 109 miljoen ton in 2020.
  • In België zijn er bedrijven die koploper zijn op het gebied van innovatie om hun impact op het klimaat te verminderen. Zo verleggen Belgische bedrijven Purfi, Libeco en Utexbel de grenzen en tonen ze dat er alternatieven bestaan.