Groot verschil tussen woorden en daden

Nu maandag houdt ABVV – Bouw een sensibiliseringsactie tegen sociale dumping aan het justitiepaleis van Charleroi en op een werf in de regio. Het doel is om de hypocriete uitspraken van rechtse politici en werkgevers aan de kaak te stellen die beweren sociale dumping te willen bestrijden, maar weigeren de daad bij het woord te voegen. We mogen niet vergeten dat de massale instroom van gedetacheerde werknemers de bouwsector duizenden banen heeft gekost en dat het niet naleven van de regels van de ‘richtlijn inzake detachering’ de arbeidsomstandigheden van zowel nationale als gedetacheerde werknemers verslechtert. Toch is het mogelijk om sociale dumping te bestrijden.  

Hoe?

Door de juiste vraag te stellen: als de prijs van een contract voor een werf te laag is, moet onmiddellijk de link gelegd worden met sociale dumping. Wanneer commerciële contracten worden geanalyseerd, zijn abnormale prijzen aantoonbaar. Daarom willen we de opdrachtgevers bewustmaken van hun verantwoordelijkheden. Ook de rechtbanken en magistraten moeten aandacht hebben voor deze situaties en kunnen een bijkomend wapen zijn bij de strijd tegen sociale dumping.

Het is tijd om stappen vooruit te zetten!

Naast een betere naleving van de bestaande regels (met strenge en systematische straffen voor misbruik), vragen we de invoering van twee krachtige maatregelen om het wetgevend kader verder te verbeteren. Deze maatregelen worden momenteel geblokkeerd door zowel werkgevers als bepaalde politieke partijen:

  • een limiet op de onderaannemingsketen. Hoe langer de keten, hoe slechter de situatie voor de werknemers.
  • hoofdelijke aansprakelijkheid voor loon- en sociale schulden. De hoofdaannemer op een werf moet aansprakelijk zijn voor de loon- en sociale zekerheidsschulden van zijn onderaannemers.  

Voor het ABVV is het tijd om aan de bel te trekken. We kunnen niet langer schreeuwen bij grote ongevallen of misbruiken om vervolgens terug te keren naar oude gewoontes. Niemand kan de situatie nog negeren. De oplossingen zijn gekend, dus waar wachten we op?