Onderhandelingen kapperssector op een dood punt

Midden maart bliezen de werkgevers onverwacht de geplande onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de sector van de kappers, schoonheidszorgen en fitness af. Daardoor lijken deze onderhandelingen voor de jaren 2023-2024 nu echt stil te staan. En dat terwijl ze eigenlijk al verliepen als een processie van Echternach.

Op 25 oktober 2023 stelden we onze eisen als vakbonden voor. 5 maanden later staan we amper verder. Ons eisenbundel was nochtans bescheiden en realistisch. Noodgedwongen, aangezien de wet echte loonsverhogingen onmogelijk maakt. Bovendien beseffen we ook dat heel wat werkgevers uit een moeilijke periode komen na de corona- en energiecrisis.

Onze prioriteiten waren daarom het beschermen en versterken van de koopkracht van werknemers die ongewild een stuk van hun inkomen verliezen of voor grote kosten staan,  door het verhogen van

  • de vergoedingen in geval van tijdelijke werkloosheid en langdurige arbeidsongeschiktheid
  • de tussenkomst in de kost van kinderopvang
  • de tussenkomst in de kost van een bezoek aan de dermatoloog, kinesitherapie en osteopathie

Daarboven willen we voor de werknemers in de kappers, schoonheidszorgen en fitness ook stilaan werk maken van een tweede pensioenpijler starten met de opbouw van een reserve hiervoor.

De werkgevers konden zich slechts vinden in beperkte verhogingen van deze sociale voordelen. Deze zouden bovendien allemaal door het sectoraal fonds bekostigd moeten worden, zonder inspanning van de werkgevers zelf dus. Voor de opbouw van een tweede pensioenpijler ging de deur zelfs helemaal dicht.

Tel daarbij nog de tergend trage voortgang van de onderhandelingen en nu zelfs de plotse annulering van de gesprekken in maart en het is zeer duidelijk voor ons: de werknemers in de sector dreigen van een kale reis terug te komen.