Gezondheidstoezicht, geen kwestie van geluk!

Gezondheidstoezicht mag geen kwestie van geluk zijn. Toch is dit steeds vaker het geval. Tussen de vermindering van het aantal werknemers dat aan gezondheidstoezicht onderworpen wordt en de korte tijd die beschikbaar is voor de consultaties die nog plaatsvinden, zien we dat het systeem uitgehold wordt. In het kader van de Werelddag voor Gezondheid en Veiligheid op het Werk wil de Algemene Centrale - ABVV het publiek sensibiliseren over het belang van dit bezoek, dat het mogelijk maakt om preventie op de werkvloer te verbeteren en aan te pakken wat werknemers werkelijk ziek maakt.

Tekort aan arbeidsartsen

Het tekort aan arbeidsartsen is een van de belangrijkste oorzaken van deze uitholling. Deze daling zal echter de komende 20 jaar verder toenemen. Er wordt ook vastgesteld dat arbeidsartsen steeds meer tijd besteden aan dossiers van re-integratie van langdurig zieken en andere individuele dossiers, in plaats van aan collectieve preventiemaatregelen.

Haastige consultaties

6 minuten. Dat is de gemiddelde duur van een consultatie bij een arbeidsarts. In zo'n korte tijd is het niet te verbazen dat de jaarlijkse consultatie geen gelegenheid biedt om alle risico's waaraan werknemers worden blootgesteld te bespreken. 

Steeds minder betrokken werknemers

Bovendien hebben steeds minder werknemers systematisch toegang tot arbeidsgeneeskunde. Terwijl verschillende Europese landen gezondheidstoezicht voorzien voor ALLE werknemers, bepaalt België dat alleen werknemers in functiecategorieën die waakzaamheid of veiligheid vereisen of aan risico's zijn blootgesteld, er gebruik van kunnen maken. Bovendien is de frequentie verminderd. 

Ten slotte moet hieraan worden toegevoegd dat, hoewel de werkgever in theorie niet autonoom kan beslissen of een werknemer al dan niet aan gezondheidstoezicht moet worden onderworpen, is dit in de praktijk vaak wel het geval. Dit wordt ook bevestigd door een recente rapport van de Arbeidsinspectie in de dienstenchequesector. 

De Algemene Centrale - ABVV pleit voor een andere arbeidsgeneeskunde. We verliezen kwaliteit op een moment dat de arbeidswereld nog nooit zo'n behoefte heeft gehad aan efficiënte preventie. Gezondheidstoezicht is soms de enige manier om de oorzaken van ziekte te identificeren en preventief hierop te reageren. Het is ook de beste garantie om het aantal langdurige zieken te beperken. 

Het is hoog tijd om de gezondheid weer centraal te stellen en om een kwaliteitsvol gezondheidstoezicht voor iedereen door de arbeidsarts aan te bieden. 

 

Ons volledige dossier