Meer aandacht voor gedetacheerde werknemers bij arbeidsongevallen

In het kader van de Internationale dag voor Veiligheid op 28 april, benadrukt ABVV Bouw graag het belang van extra aandacht voor de veiligheid van gedetacheerde arbeiders in de bouwsector.

Uit cijfers, verkregen via het federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris), is duidelijk dat het aantal arbeidsongevallen zorgwekkend hoog ligt. Dit zijn de cijfers van 2022:

  • 6.130 ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid;
  • 1.731 ongevallen met blijvende ongeschiktheid (langer dan 6 maanden);
  • 8 ongevallen met een dodelijke afloop.

We juichen toe dat er bijkomende inspanningen gebeuren om de veiligheid op werven te verbeteren, maar er bestaan nog altijd enorme risico’s. Opvallend is dat Fedris in zijn rapport geen informatie meegeeft over gedetacheerde werknemers. Dit is problematisch omdat het net zij zijn die het grootste risico lopen op arbeidsongevallen. Hen negeren leidt dus tot een onderschatting van het werkelijke aantal arbeidsongevallen en vervolgens ook tot ontoereikende veiligheidsmaatregelen voor de meest kwetsbare groep werknemers.

ABVV Bouw pleit daarom voor strengere regelgeving en een effectievere implementatie van de veiligheidsnormen. De vakbond vestigt de aandacht op veiligheid voor ALLE werknemers, ook gedetacheerde werknemers. Zo wil ze het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector beduidend verminderen en zorgen voor een veiligere werkomgeving voor iedereen.