Stakingsaanzegging bij ExxonMobil (hoofdzetel) na aankondiging sociaal bloedbad.

ExxonMobil heeft recentelijk de delocalisatie van de Trading activiteiten aangekondigd met ontslagen tot gevolg.

Sinds het collectief ontslag van 2021, hebben zich verschillende ontslaggolven plaatsgevonden. Men kapt steeds kleine stukjes af. Dat is de nieuwe trend. Op deze manier omzeilt de directie iedere keer opnieuw de Wet Renault door gefaseerd werknemers af te danken.

De cijfers zijn dan ook bikkelhard:

  • Sociale balans december 2021: 254 medewerkers minder
  • Sociale balans december 2022: 25 medewerkers minder
  • Sociale balans december 2023: 26 medewerkers minder

In februari 2024 heeft de directie opnieuw een reorganisatie aangekondigd naar aanleiding van de verhuis van de Brusselse Trading organisatie naar Londen. Dit zorgt voor het verlies van 39 posities met 37 geimpacteerde medewerkers.

Na verschillende pogingen van sociaal overleg, zijn we tot de vaststelling gekomen dat dit niet mogelijk is.

Op 23 april 2024 heeft er een verzoeningsvergadering plaats gevonden tussen de vakbonden en de directie bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te Brussel.

Wij hebben opnieuw onze eisenbundel op tafel gelegd:

  1. Sociaal plan voor de geimpacteerde werknemers
  2. Een meer menselijk reorganisatiebeleid

De verzoeningsvergadering bij het Paritair Comité van de Petroleum heeft tot niets geleid. De directie weigert iedere vooruitgang. De vakbonden hebben dus in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging neergelegd.

Er is geen sociaal overleg meer mogelijk. Voor ons is het duidelijk dat het zo niet meer verder kan en wij vrezen het ergste.

Wij eisen dat er wordt ingegaan op onze eisenbundel.

Om de vraag tot sociaal overleg kracht bij te zetten, hebben de vakbonden samen met de 4 andere Belgische ExxonMobil entiteiten besloten om op dinsdag 30 april 2024 een personeelsvergadering te organiseren aan de poorten van de hoofdzetel. Wij roepen de werknemers op om hun ongenoegen te uiten en om zich solidair op te stellen.

Wij rekenen op heel veel solidariteit van de werknemers binnen de verschillende ExxonMobil vestigingen in België. Wij eisen dat de directie onmiddellijk ter plaatse komt om verder te onderhandelen.