Beschuldigd van misdaden, maar agentschap wordt ingezet op Belgisch grondgebied

Vandaag, donderdag 2 mei, stemmen de leden van het Federaal parlement voor of tegen het wetsvoorstel Frontex, dat eind maart al werd goedgekeurd door de Ministerraad. Het voorstel zal het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) toelaten om op te treden op Belgisch grondgebied. Dat wil zeggen dat ze de politie zullen versterken bij gedwongen uitzettingen en bij grenscontroles op luchthavens, zeehavens, het station Brussel-Zuid en de Eurostarterminal. Sinds de goedkeuring van het pact inzake Migratie en Asiel, dat zorgt voor het opdelen en vasthouden van asielzoekers aan de Europese grenzen, rinkelt bij ons de alarmbel door het wetsvoorstel van de regering.

In deze tekst, zijn de afspraken en bevoegdheden die worden toegekend aan de Frontex-medewerkers zeer vaag. Ze sluiten niet uit dat de Frontex-agenten arrestaties kunnen verrichten tijdens controles op straat, op het openbaar vervoer, aan de grens, op de luchthaven, of bij het verlaten van een opvangcentrum. Er is wel een vermelding van een politieagent die aanwezig zal zijn, maar dat houdt de Frontex-medewerker niet tegen om op te treden voor “dringende maatregelen”. De Raad van State bracht dit ook ter sprake, omdat zij van mening zijn dat het respect voor de basisrechten van de mens op het spel stond. De COC, het Controleorgaan op de politionele informatie, uitte ook haar bedenkingen bij de aanwezigheid van Frontex op Belgisch grondgebied. De regering koos er voor om deze adviezen links te laten liggen…

Bovendien staat er niets rond de burgerlijke aansprakelijkheid van de Frontex-agenten in geval van schade veroorzaakt aan personen of instellingen vermeld in het wetsontwerp. Dat maakt het ontwerp extra problematisch. Het risico van straffeloosheid bij schendingen van grondrechten is daarom groot en zou reden tot zorgen moeten zijn voor het Europees Parlement. Vooral omdat Frontex al een slechte reputatie heeft. Het agentschap is verantwoordelijk bevonden voor ‘pushbacks’, het illegaal terugsturen van migrantenboten in de Egeïsche Zee, de Middellandse Zee en Oost-Europa. De organisatie werkt samen met de Libische kustwacht die zich schuldig maakt aan marteling, verkrachting en dwangarbeid, door hen te helpen bij het onderscheppen van migrantenboten. De leden van het parlement kunnen deze gedocumenteerde feiten, die reeds bekend zijn, niet negeren.

Het is daarom dat ze met volledige kennis van de feiten vandaag voor of tegen de tekst zullen stemmen die toelaat dat een agentschap dat beschuldigd wordt van illegale en onmenselijke praktijken, wordt ingezet op Belgisch grondgebied.

De Vivaldi-regering was een van de slechtste die we al gehad hebben op vlak van migratiekwesties, respect voor mensenrechten en de rechtsstaat. Ze heeft een beleid gevoerd van weigering om asielzoekers op te nemen, weigering om Belgische en Europese gerechtelijke uitspraken uit te voeren en minachting voor de situatie van migranten zonder papieren.

Een stem voor deze wet zou het klapstuk zijn van een wetgevende macht die zich op beschamende wijze heeft onderscheiden en die we niet zullen vergeten.