Geen plaats voor sociale dumping in de industrie!

De industriële sectoren zijn in transitie: er wordt steeds meer geïnvesteerd om de energieprestaties te verbeteren, de ecologische voetafdruk te verkleinen en de productieprocessen te wijzigen. Als direct gevolg van deze transitie verschijnen er veel werknemers in onderaanneming op de werven van onze industriële bedrijven. Maar wat zijn hun arbeidsomstandigheden? En wat zijn hun levensomstandigheden als ze uit landen komen die soms ver van België liggen?

Helaas zullen de gevallen van mensenhandel die in 2022 bij Borealis en BASF aan het licht kwamen, ons niet geruststellen: € 3,50 per uur, 7 dagen op 7 werken, weinig veiligheid op de werven en onbewoonbare huisvesting. Voor Andrea Della Vecchia, Federaal Secretaris ABVV Chemie-Petroleum, "mag de transitie niet ten koste gaan van de werk- en leefomstandigheden van de externe werknemers in onze bedrijven".

Om dit tegen te gaan, en onder impuls van onze vakbond, heeft de Europese vakbondsfederatie IndustriAll Europe nu sterke standpunten die gebaseerd zijn op syndicale controle (afgevaardigden van industriële bedrijven moeten worden geïnformeerd en geraadpleegd) en op naleving van de nationale en Europese wetgeving. De nadruk wordt ook gelegd op opleiding en veiligheid: we tolereren geen verhoogd risico op ongevallen op de werkplek, zelfs niet als het gaat om externe werknemers die tijdelijk op onze werven aanwezig zijn. Tot slot mag de keuze van onderaannemers niet alleen gebaseerd zijn op de variabele prijs: de directie van de industriële sites moet rekening houden met de arbeidsomstandigheden van de onderaannemers en hun controle, samen met de aanwezige syndicale delegaties, opvoeren.

"Als ABVV Scheikunde-Petroleum verwelkomen we dit standpunt", zegt Andrea Della Vecchia. "Het maakt deel uit van onze inspanningen om de arbeidsomstandigheden voor alle werknemers te verbeteren, ongeacht hun contracttype, herkomst, overtuiging of geslacht. In het kader van de Europese discussies over de toekomst van de industrie (verklaring van Antwerpen) hebben we deze uitdaging met alle industriële spelers benadrukt". Het is nu tijd voor sociaal overleg en syndicale controle om vooruitgang te boeken op dit thema.

Lees ook: