Klein verlet

Voor bepaalde omstandigheden in je privéleven (familiale gebeurtenissen – overlijden, huwelijk, geboorte – of burgerlijke verplichtingen) heb je het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon.

In het PC 200 heb je een bijkomend recht op een extra dag bovenop wat de wet voorziet voor het huwelijk van de werknemer (in totaal drie dagen).

Dit zijn de meest voorkomende redenen (omstandigheden) van klein verlet. Daarnaast bestaan er nog andere omstandigheden die recht geven op klein verlet.

Recente wijziging: rouwverlof van tien dagen

Wat is het?
•    Dagen van betaalde afwezigheid bij overlijden.
•    Verhoging van drie naar tien dagen.

Wanneer van toepassing?
•    Bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.
•    Het kind van de werknemer.
•    Het pleegkind.

Opname (dagen betaald door de werkgever)
•    De eerste drie dagen tussen de dag van het overlijden en de begrafenis.
•    De overige zeven dagen op te nemen gedurende het jaar dat volgt op de dag van het overlijden.
•    Met akkoord van de werkgever kun je deze dagen ook op een later tijdstip opnemen.

Meer info: contacteer je afgevaardigde of je lokale AC-afdeling.