Eindejaarspremie

Wie heeft recht?
Alle arbeiders die een anciënniteit hebben van minstens 6 maanden in de onderneming. Wie de onderneming verlaat wegens SWT of (vervroegd) pensioen, heeft eveneens recht op de getrouwheidspremie. 

Berekening
De getrouwheidspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat effectief werd verdiend tijdens het kalenderjaar. 

Wie betaalt en wanneer?
De getrouwheidspremie wordt door de werkgever uitbetaald op een datum het dichtst mogelijk gelegen bij 31 december van het jaar waarop ze betrekking heeft.